جمعه, ۱۱ فروردین, ۱۴۰۲ / 31 March, 2023
مجله ویستا

مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها


مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها
«مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها» به كوشش جك گلدستون و با ترجمه محمد تقی دلفروز در ۴۷۰ صفحه و شمارگان ۱۵۰۰ نسخه منتشر شد.
بعضی از ایده های مشترك را در مورد چرایی وقوع انقلاب مورد توجه قرار دهیم مسایل پایه ای و سازنده یك نظریه انقلاب بر ما آشكار می شوند. یك نگرش بسیار رایج در بین مردم عادی این است كه بدبختی و فلاكت سبب شورش می شود. به عبارتی دیگر، وقتی ستم و سركوب غیرقابل تحمل می شود توده ها قیام می كنند.
هر چند این نگرش بخشی از حقیقت را بیان می كند، اما توضیح نمی دهد كه چرا انقلاب ها در بعضی از كشورها رخ داده اند ولی در بعضی دیگر نه. شورش تنها یكی از چندین راهی است كه ستمدیدگان برمی گزینند. ستمدیدگان ممكن است چنان پراكنده و ضعیف باشند كه نتوانند شورش موثری را سازماندهی كنند یا شاید صرفاً به امید زندگی بهتری در آینده دست به هیچ كاری نزنند.
سركوب و بدبختی در سراسر تاریخ وجود داشته، اما انقلاب ها پدیده نادری هستند. بنابراین یك نظریه پرداز انقلاب باید به این پرسش بپردازد كه آیا هر ستم و سركوبی به شورش و انقلاب منجر می گردد؟ و یا تحت شرایط خاصی هر چه قدر هم كه سركوب وجود داشته باشد مردم دست به انقلاب نمی زنند؟
مطالعه جدی و علمی و تطبیقی در باب انقلاب ها پس از انقلاب ۱۹۲۱-۱۹۱۷ روسیه آغاز گردید. از آن زمان نظریه های انقلاب سه نسل متفاوت را تجربه كرده اند كه هر یك بر درك ما می افزاید: نظریه های تاریخ طبیعی، نظریه های عمومی خشونت سیاسی، نظریه های ساختاری. با ورود ما به قرن بیست و یكم و دست و پنجه نرم كردن با وقایعی نظیر فروپاشی دولت كمونیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی نسل چهارمی از نظریه انقلاب در حال تكوین است. این كتاب برای رشته های انقلاب و تغییر اجتماعی مهیا شده است. مقالات به نحوی انتخاب شده اند كه دانشجویان را به مطالعه انقلاب از زاویه نظریه اجتماعی، وقایع تاریخی و سیاست معاصر تشویق نمایند.
منبع : روزنامه جوان


همچنین مشاهده کنید

سایت خبرآنلاینسایت فرادیدخبرگزاری فارسسایت جهان صنعت نیوزسایت زومیتسایت بیتوتهسایت نی نی بانروزنامه ابتکارسایت انصاف نیوزسایت رکنا