سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

زین


در آسیای مرکزی پالان را به زین سواری تبدیل کردند. در اروپای باستان بدون زین یا تنها بر روی یک زیلوی نرم اسب سواری می‌کردند. پالان که برای تأمین استقرار سوار تبدیل به نوعی صندلی شده بود با داشتن چهارچوب مانع از این بود که سوار مرکوب خود را هدایت کند. از این رو رکاب و مهمیز اختراع شد، گویا طرز سوارکاری همراه با هون‌ها و به‌ویژه آوارها به اروپا راه یافت. عرب‌ها پیش از گسترش اسلام زین را می‌شناختند در حالی که در اروپا زین و رکاب تا قرن ششم رواج نیافت.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


خبرگزاری تسنیمسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناخبرگزاری اسپوتنیکسایت همشهری‌آنلاین