دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

فداکاری یا خودخواهی!


فداکاری یا خودخواهی!
نتایج تازه ترین تحقیقات دانشمندان انگلیسی حاكی است بسیاری از زنان به سبب عشق و علاقه ای كه به نزدیكان و عزیزان خود دارند، سلامتی خود را به شدت به خطر می اندازند.
بررسی های انجام شده از سوی كارشناسان بنیاد قلب بریتانیا بر روی یك هزار و ۱۵۴ زن، نشان داد دو سوم آنان بیش از آن كه نگران سلامتی خود باشند، به حفظ سلامتی خانواده خویش اهمیت می دهند و یك پنجم از آنها نیز به هیچ وجه نگران و مراقب سلامتی خود نیستند.
روانشناسان بر این باورند كه این نوع رفتار، در واقع به عنوان یك صفت رفتاری مهم در تاریخ تكاملی بشر نقش ایفا كرده است.
به گفته دانشمندان، چنین رفتار فداكارانه ای سبب افزایش اطمینان از این نكته می شود كه ژن های انسان با موفقیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
از دیدگاه تكاملی، مادران و پدران سرمایه گذاری «سنگینی» در فرزندان خود می كنند؛ به طوری كه آنها ژن های خویش را در بدن فرزندان به امانت می گذارند تا این ژن ها با پایان یافتن یك نسل، از بین نرود.
شماری از دانشمندان و تكامل دانان معاصر، این رفتار را نه یك رفتار فداكارانه، بلكه نوعی خودخواهی ژنی می دانند؛ خودخواهی كه سبب می شود والدین از خود بگذرند تا ژن های آنان در فرزندان یا خویشاوندان نزدیك، به نسل بعدی منتقل شود و در طول زمان بقا یابد.
منبع : روزنامه ایران