جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

ارزیابی نتایج تست کاپتوپریل مبتلا به ریفلاکس نفروپاتی


ارزیابی نتایج تست کاپتوپریل مبتلا به ریفلاکس نفروپاتی
در کودکان مبتلا به ریفلاکس نفروپاتی، اسکار کلیوی ایجاد شده به دنبال ریفلاکس مثانه به حالب، همراه با افزایش شیوع فشار خون تا بیش از ۳۸% می باشد. در این مطالعه نتایج تست کاپتوپریل در ۲۰ بیمار مبتلا به ریفلاکس نفروپاتی طی ۸ ماه بررسی شد. تمام بیماران مبتلا به ریفلاکس مثابه به حالب vur=vesicoureteral Reflux و اسکار کلیوی بودند و در آنها فعالیت رنین پلاسما و پاسخ فشار خون به یک دوز واحد خوراکی کاپتوپریل ارزیابی شد. فعالیت اولیه رنین پلاسما PRA=Plasmar Renine Activity در تمام بیماران بالاتر از حد طبیعی بود که بعد از تجویز کاپتوپریل در دقیقه ۹۰ افزایش یافت. متوسط افزایش PRA در ۳ گروه بیماران که فشار خون طبیعی با پرفشاری خون داشتند برابر بود. افزایش PRA در ۵ بیمار با فشار خون طبیعی و ۲ بیمار با پرفشاری خون چشمگیر بود. همچنین تغییرات فشار سیستولیک قبل و بعد از تجویز کاپتوپریل معنی دار بود (Pv<۰.۰۰۲) طبق نتایج این مطالعه سیستم رنین- آنژیوتانسین در تمام بیماران مورد بررسی حتی بیمارانی که فشار خون طبیعی داشتند، تحریک شده بود بدین معنی که احتمالا ضایعات این سیستم عامل بروز افزایش فشار خون آنها بوده است. بنابراین میتوان از این تست به عنوان یک تست غربالگر برای یافتن بیماران مبتلا به ریفلاکس نفروپاتی که زمینه بروز فشار خون بالا را در آینده دارند، استفاده کرد.
حسن اتوکش
فرزانه عباسی
رزیتا حسینی شمس آبادی
مرضیه نجومی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی