پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

شمس‌الدین محمد شمس اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۶۶۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب
وزیر غیاث‌الدین کیخسرو و غزالدین کیکاوس از سلجوقیان روم بوده و از ادیبان نامی زمان خود. سرانجام به دستور رکن‌الدین قلج ارسلان چهارم کشته شد. او به زبان عربی و فارسی شعر نیکو می‌سروده است.
منبع : مطالب ارسالی