شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

کلنل وزیری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
وزیری ، علینقی
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهسایت دیجیاتوسایت برترینهاسایت انتخابوبگردیسایت اکوایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت فرادیدخبرگزاری ایرناسایت انصاف نیوز