دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

جناب دماوندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
وی در آواز مهارت داشت و به ‌‌شیوۀ خراسانی خوانندگی می‌‌کرد و استادش جعفر ابراهیمی بود. همچنین از گویندگان اذان و مناجات نیز بود. از او چندین صفحه به‌‌جا مانده که صفحۀ اذان وی از همه معروف‌‌‌تر است. وی یك صفحه به همراه حسینقلی فراهانی ( نوازنده تار) و همچنین صفحه‌ای به‌همراه علی‌اكبرخان فراهانی ( تار) و صفحه‌ای نیز به‌همراه علی‌اكبرخان شهنازی دارد. ( شهنازی در آن زمان ١٤ سال داشت).
منبع : مطالب ارسالی