چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

حق زن‌شناسی!


حق زن‌شناسی!
آدم نباید حق‌نشناس باشد! همیشه شناختن و قدرگزاشتنِ حق و حقوقی که آدمهای دور و برت بر گردنت دارند، رابطه‌ی تو را با آنها قوی‌تر و ماندنی‌تر می‌کند. یکی از این حق‌ها، حق خانم خانه‌ی توست؛ که اگر تا حالا نشناخته‌ای و اعتناش نکرده‌ای، حتی یک دقیقه از وقتت را نباید به کاری جز همین، اختصاص دهی. آجرآجر زندگی‌ات را بالا برده‌ای، بی‌آنکه ملاط و سیمانی درست کنی و آجرهات را دیواردیوار و سقف‌سقف، جوری به هم بچسبانی که سالها زندگی‌ات باقی و محکم باشد. حقوق خانمت ــ که این زیر برایت ردیف کرده‌ایم، همان ملاط و سیمانی است که استحکام زندگی است!
▪ مهریه‌ی زنت را با احترام و رغبت به‌ش بده! تو اگر کسی پولی به‌ت قرض بدهد و یک روز بیاید و در گوشه‌ای خلوت به‌ت بگوید که: ببخشید، لطفاً قرض من! تو حق داری صدات را به سرت بیاندازی و هوار بکشی سرش و به او توهین کنی و آخر سر هم بگویی: نمی‌دهم؟! طبیعی است که حق نداری! پس: حق نداری در دادنِ مهریه‌ی خانمت هم چون و چرا کنی! (می‌دانی که مهریه، قرضی است که پای سفره‌ی عقد، خانمت به‌ت داده و «حق» دارد هر وقت خواست، مطالبه کند.)
▪ در خورد و خوراک و پوشاکش (بگو نیازهای اصلی زندگی) کوتاهی نکنی!
▪ او را از چشم نامحرم بپوشانی!
▪ با او بداخلاقی نکنی!
▪ بدانی که خدا او را برای انس و آرامش تو آفریده؛ پس هواش را داشته باشی! و باش مهربان باشی و به‌ش احترام بگذاری و به او به چشم یک «نعمت» نگاه کنی.
▪ خسیسی نکنی در گفتن «دوستت دارم» به او! و هر کلمه و جمله‌ی دیگری که محبت‌آمیز و قدرشناسانه است.
منبع : ۵ روز