دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

جوادخان قزوینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
از نوازندگان ممتاز کمانچه در عصر خود بود و علاوه بر نوازندگی کمانچه ، در خوانندگی به‌ویژه تعزیه‌خوانی ، استاد و در این کار دارای ذوق و قریحۀ زیبایی بود و هنگام نواختن ساز ، آواز نیز می‌خواند. علیرضاخان چنگی از شاگردان اوست.
منبع : مطالب ارسالی