سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

با رسیدن نخستین چاه عراق به نفت دشواری های این کشور هم آغاز شد - ضعف کشورهای دارنده نفت (در این روز ۱۵ اکتبر)


۱۵اكتبر سال ۱۹۲۷ نخستین چاه عراق دركركوك به نفت رسید و دشواری های این كشور ازجمله چند كودتا و جنگ داخلی نتیجه همین نفت بوده كه هنوز ادامه دارد. «دین آچسن» دولتمرد آمریكایی، دستیار روزولت در دوران جنگ دوم ، وزیرامور خارجه حكومت ترومن و متوفا در ۱۲ اكتبر ۱۹۷۱ در ۷۸ سالگی كه از وی به عنوان معمار سیاست خارجی آمریكا پس از جنگ جهانی دوم نام می برند در خاطرات خود
( ادبیات اودیویی ــ نوارهای۴، ۵ و ۱۳ ) متذكر شده است : اواخر تابستان ۱۹۴۱
( شهریور ۱۳۲۰ ) قرار گذاشتیم كه پس از پایان جنگ، نفت ایران كما كان در اختیار انگلستان، نفت سعودی در اختیار آمریكا و نفت عراق و نفت احتمالی كویت در كنترل هر دو دولت آمریكا وانگستان باشد كه در دهه بعد با ملی شدن نفت ایران به دست دكتر مصدق، این موازنه برهم خورد و آمریكا مجبور شد دست انگلستان را در نفت خاورمیانه بازتر بگذارد و ....كودتای عبدالكریم قاسم ــ ژنرال متمایل به ماركسیسم ــ در عراق در سال ۱۹۵۸ كه به سلطنت (دست ساز انگلستان) در آن كشور پایان داد یك بار دیگر این موازنه را برهم زد و....
بسیاری ازاندیشمندان اقتصاد و جامعه شناسی « نفت » را عامل ثبات و سعادت كشورهای صادر كننده آن ندانسته و دلائل متعدد برای اثبات این فرضیه ارائه داده اند.
از جمله ، چون درآمد دولتهای صادر كننده نفت عمدتا از این كالای رایگان ( اصطلاحا باد آورده ! ) است به گرفتن مالیات از مردم توجه زیاد ندارند ؛ بنابراین مانند كشورهای دیگر خود را پاسخگوی مردم نمی دانند كه مغایر دمكراسی واقعی است .
همچنین ، در این كشورها چون هزینه تسهیلات رفاهی عمدتا از درآمد نفت تامین می شود ، مردم ضعف دولت را درك نمی كنند. به علاوه ، در این كشورها سوء استفاده از معاملات دولتی ، اختلاس و فساد اداری بیشتر است و به همین جهت هم رقابت و مبارزه برای كسب مقامات دولتی زیاد است و ...
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز