دوشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۱ / 23 May, 2022
مجله ویستا

تمام کردن کار


تنها رایانه می‌تواند چند کار را در یک زمان انجام دهد. کار خود را تمام کنید و بعد کار دیگر را شروع کنید. به این ترتیب افزایش کار شما با افزایش آرامش توأم خواهد بود.
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرروزنامه آرمان ملیروزنامه تعادلسایت مجله شبکهسایت رویداد 24روزنامه همشهریسایت دیپلماسی ایرانیسایت الفسایت سلام نوخبرگزاری ایلنا