پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۴۰۲ / 30 November, 2023
مجله ویستا

مجدالدین اسماعیل بن اسماعیل رازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۷۵۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و قاضی
وی از فقهای عصر خویش بود که سمت قضاوت را نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عهده داشت. از آثار وی: "القرائن الرکنیه" در فروع فقه شافعی.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصادنیوزسایت تابناکسایت انرژی پرسسایت نامه نیوزسایت دیدبان ایرانروزنامه شهروندسایت فرازدیلیسایت دیدارنیوزسایت چیدانهروزنامه همشهری