شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

ماهیهای پرورشی تهدیدی تازه علیه محیط زیست


کارشناسان اقتصادی پرورش ماهی در خارج از روودخانه ها ، دریاها ، دریاچه ها و تالاب ها را که در دریاچه های مصنوعی و با تغذیه کنترل شده انجام می گیرد ، یکی از روشهای مناسب تأمین گوشت سفید و پروتئین برای تأمین نیاز غذایی انسان می دانند ، اما پژوهشگران هشداری می دهند که پساب این مزارع و بقایای قرص و مواد غذایی که به ماهیان خورانده می شود . باعث آلودگی شدید آب رودخانه ها شده و این آلودگی به طور مستقیم به دریاها و اقیانوسها منتقل می گردد و زندگی آبزیان و از جمله هزاران گونه ماهی وحشی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است .
منبع : واحد مرکزی خبر