پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

زن در صفوف PKK


زن در صفوف PKK
در خصوص سازماندهی زنان در حزب کارگران کردستان» (PKK) مصاحبه‌ای با رفیق «آسیه دنیز» ریاست مشترک PKK ترتیب داده‌یم که در ذیل به نظر خوانندگان محترم می‌رسد.
▪ سوال: چرا در صفوف PKK وجود سازماندهای اختصاصی زنان را ضروری می‌بینید؟
ـ آسیه دنیز: PKK با هدف پیشبرد مبارزات آزادی‌خواهی خلق کرد به‌عنوان نخستین ویژگی خود ظهور نموده است. در برابر همه ارزش‌هی منحرف نظام اقتدارگری حاکم همواره با شک و تردید برخورد نموده و معیارهی موجود در نظام را هیچ‌گاه نپذیرفته است. بدین خاطر PKK در مراحل ظهور خود, شخصیت زن و مرد را از نو بازآفرینی نموده است.
مبارزات اجتماعی نوین, آفریدن شخصیت نوینی را توسعه بخشید و در مدت زمان کوتاهی بر هر کسی تاثیر نهاد. در معنی اجتماعی خود, در سطح انقلابی تغییر و تحول یجاد نمود. در مرحله پیشرفت مبارزات PKK در خصوص مبارزه آزادی زن برخوردی بنیادین با مسئله جنسیت صورت گرفت و از ینرو در سطح وسیعی, زنان به صفوف مبارزات آن پیوستند.
«رهبر آپو» منبع همه مشکلات و معضلات اجتماعی را نشأت گرفته از بردگی زن دانسته و به موازات آن, زمینه‌هی سازماندهی زنان را به واسطه تحلیل و تحقیقی وسیع مهیا نمود. جنبش زن آزاد, روشنی‌بخش راه آزادی زنان و بویژه زنان کرد بوده و ایستار اراده‌مندی به آنان اعطا نموده است؛ زن کردی را که هویت خویش را شناخته و به جوهر راستین خود بازگشته, خلق نموده است. همچنین در تغییر و تحولات اجتماعی نقش پیشاهنگی داشته است.
البته همراه با پیشرفت‌های مذکور, کاستی‌‌ها و نواقصی نیز وجود دارند. اهدافی که بیستی در مدت زمان مشخصی محقق می‌شدند و با تاخیر مواجه گردیدند, گاها راه را بر بروز مشکلاتی جدی می‌گشودند.
حرکت زن اگرچه در خصوص بکارگیری نیروی تحول‌خواه و نوآور PKK نواقص وکاستی‌هایی داشته ولی با این وجود در طول ۳۰ سال مبارزه PKK جهت نیل به آزادی همواره جایگاهی مختص به خود داشته است. مبارزات آزادی و در کنار آن دستاوردهای کسب شده, پیروزی‌های عظیمی را خلق نموده‌اند. زن نیز به عنوان نیروی تغییر و تحول اجتماعی در درون صفوف مبارزات آزادی, معنا و هویت نوین خود را در این سازمان می‌بیند.
از زمان ظهور PKK تا به امروزه, زن همواره به عنوان محوری, مبنا قرار داده شده و لذا سازماندهی نوین خود را نیز بر همین اساس ایجاد نموده است. در درون هر حرکتی, نیروی زن, نیرو و توان‌مندی آن سازمان را نشان می‌دهد. همچنین سطح دموکراسی و آزادیخواهی هر جنبشی با سطح سازماندهی و آزادی زن به طور مستقیم مرتبط می‌باشد. در درون PKK چنین چیزی مشاهده می‌گردد.
آزادی زن همچنان که جوهر دموکراسی بوده, سازماندهی‌ای است که باید به صورتی مستقل مورد تحلیل قرار گیرد. به طور کلی می‌توان اظهار داشت که آزادی و برابری زن و مرد به طور یکسانی نیست, از این رو سازماندهی آنها متفاوت بوده و فعالیتی مختص به زنان لازم است.
زنان به دست خود زمینه‌های تحقق دموکراسی, مبارزه و سازماندهی را می‌آفرینند. سده‌ بیست و یکم را می‌توان قرن مبارزه آزادی‌ زن برشمرد. قابلیت تغییر و تحول PKK بر اساس این نظریه فعلیت پیدا کرده و ماهیت PKK را تشکیل می‌دهد. زن در هر عرصه‌ای از مبارزه که جای گرفته باشد همواره ویژگی‌های مختص به خود را برجسته می‌نماید.
این امر نیز با پیشبرد سازماندهی و با عزم و اراده زنان‌ میسر می‌باشد. چنین چیزی, هم برای زنان و هم برای کل مبارزات مفید می‌باشد. زنانی که در صفوف PKK جای گرفته‌اند نیز بر همین اساس سازماندهی خود را شکل داده‌اند.
▪ سازماندهی زنان در درون PKK چگونه بوده و بر کدام معیارها استوار است؟
ـ در خصوص چگونگی سازماندهی آن هنوز هم بحث و گفتگو ادامه داشته و در صدد یافتن ساختاری راهبردی و مناسب می‌باشیم تا زنان بتوانند هم بر اساس هویت حرکت زن و هم بر اساس جایگیری در همه عرصه‌های مبارزاتی حرکت, موثرترین نقش را ایفا نمایند. به طور یقین هر دو مورد فوق به صورتی موازی, سازماندهی زنان را نیرومند خواهند ساخت. هدف بنیادین ما پیاده نمودن نقش مذکور در همه عرصه‌های مبارزاتی و متقابلا پیشبرد آنها می‌باشد.
در خصوص این مطلب در طی کنگره, که زمان چندانی از برگزاری آن سپری نمی‌شود, پروژه‌های مهمی تصویب گردیدند و بر همین اساس در آینده‌ای نزدیک کنفرانس ما برگزار خواهد شد. هم‌اکنون مشغول فعالیت‌های تدارکاتی جهت کنفرانس می‌باشیم. این کنفرانس نتایج مطلوبی هم برای زنانی که در PKK جای گرفته‌اند و هم برای کل زنان جنبش آپوئیستی, جهت نیل به سطح چشمگیری از سازماندهی و برجسته نمودن اراده زنان به دنبال خواهد داشت.
در درون صفوف‌ PKKنحوه سازماندهی زنان همواره موضوع بحث بوده است. سطح سازماندهی زنان به درجه‌ای ارتقاء یافته است که می‌توان از آن به عنوان تجربه‌ای تاریخی و بنیادین نام برد. هرچند که ما نیز نشأت گرفته از فرهنگ زن می‌باشیم ولی این فرهنگ در شرایط حساس امروزی به نیرومند شدن و تاثیرگذار بودن نیازمند است و PKK سازمانی برای نیرومند ساختن این فرهنگ می‌باشد. زن بودنی با هویتی زنانه و همزمان اتحادی یکپارچه در صفوف مبارزه برای ما تجلی بسیاری از مبانی است. این فرهنگ نوینی است.
امروزه در همه عرصه‌های مختلف مبارزاتی ما, سازماندهی زنان وجود دارد. PKK زمینه‌ای از مبارزه که سازماندهی زنان را نیرومند سازد, مهیا نموده است.
PKK بر اساس پارادایم جامعه اکولوژیک‌ـ دموکراتیک و مبتنی بر آزادی جنسیتی, خود را از نو سازماندهی نموده و از خصوصیت دینامیک نوآوری مستمری, برخوردار شده است.
▪ تفاوت میان PAJK و سازماندهی شما چیست؟
ـ PAJK عرصه‌ای تخصصی‌تر است و در رابطه با ایدئولوژی به تعمق و تحقیق می‌پردازد و هویت زن آزاد را از نو ارائه می‌دهد. همچنین آلترناتیوی برای زندگی‌ای نوین ارائه داده و چگونگی شکل‌گیری آن را با مبارزه‌ای ایدئولوژیک تعقیب و محقق شدن آن را در همه عرصه‌های زندگی تحلیل می‌نماید. بر مبنای این تلاش‌ها, سیستم زندگی زن بر پایه تحقیقات و مطالعات دقیق, مشخص گردیده و مباحثات و پیشرفت‌های بسیاری را به همراه داشته است. به عبارتی دیگر PAJK حرکتی است که در خصوص آزادی زن و ویژگی‌های آن به سطحی از تعمق و تأمل دست‌ یافته است.
در درون PKK همراه با مبنا قرار دادن ویژگی‌های مختص به سازماندهی زنان, ضروریات کلی مبارزه نیز در سطح وسیعی اساس گرفته شده است؛ البته هر دو عرصه مبارزاتی و سازماندهی از یک منبع سرچشمه گرفته و به صورتی موازی رشد می‌نمایند و تفاوت آنها نیز در عرصه‌های کاری به مراتب شفاف‌تر خواهد شد.
همچنین سازمان ما در خصوص ویژگی‌های زنان تحقیق کرده و در رابطه با مبارزات کلی حرکت نیز با همان روحیه و بدون هیچ‌گونه تفاوتی مشارکت می‌نماید و در این راستا نماینده زنان در همه عرصه‌های مبارزاتی PKKحضور دارد. وجود حرکت ایدئولوژیک, چنین سازماندهی‌ای را از اهمیت بیشتری برخوردار ساخته است. بدین معنا ما و PAJKحرکتی وابسته به هم بوده و همدیگر را تکمیل می‌نماییم. هنگامی که این امر محقق شود, آن زمان به راستی می‌توان اظهار نمود که سازماندهی زن کامل گردیده است.
سازماندهی زنان در میان صفوف PKK و نیز در درون PAJK بر یک مبنا فعالیت نموده و بر اساس یک ایدئولوژی در مقابل ذهنیت اقتدارگرای مردسالار و تخریباتی که این ذهنیت ایجاد نموده است, مبارزه می‌کنند. بر اساس این مبارزه, خلق‌ها را هر چه بیشتر به آزادی رهنمون می‌شوند.
▪ این سازماندهی در کدام قسمت KJB جای گرفته و ارتباط آن به چه شیوه‌ای می‌باشد؟
ـ KJB بر اساس ساختار سازماندهی کنفدرالیسم دموکراتیک و جهت ایفای نقش زنان در کار ایجاد شده است. KJB سازماندهی وسیعی بوده و از عرصه‌های فعالیتی متنوعی تشکیل گردیده است و بر همین اساس در قبال یکدیگر نیز متعهد بوده و جهت دستیابی به کوردیناسیونی مشترک فعالیت می‌نمایند. نیروهای زن در درون PKK نیز بر همین مبنا در درون KJB جای می‌گیرند و به همراه PAJKدر درون ساختار KJB وظیفه پیشاهنگی ایدئولوژیکی را به‌عنوان نیروی زنان برعهده دارند.
برمبنای ایدئولوژی رهایی زن, در همه عرصه‌های ایدئولوژیک مبارزه کرده و جهت گسترش آن نیز فعالیت وسیعی را رهبری می‌نماید. KJB همچون رنگین کمان زنان است و زنانی که در صفوف PKK جای می‌گیرند, یکی از رنگ‌های بنیادین این رنگین کمان می‌باشند.
▪ به طور کلی برنامه‌های شما برای کادرها و فعالیت در جامعه چه بوده و برای آینده چه پروژه‌هایی را در نظر دارید؟
ـ در طول ۳۰ سال مبارزات PKK تا به امروز نتایج و ثمرات بسیاری بدست آمده‌اند و همچنان که در آغاز نیز بدان اشاره نمودم, نواقص و کمبودهایی نیز وجود داشته‌اند ولی با این وجود بر اساس رهنمودهای رهبر «کوما کومه‌لانی کوردستان», عبدالله اوجالان که پارادیگمای نوینی را ارائه نمودند, تجدید ساختار خود را آغاز نموده‌ایم. سطح بارز این مطلب در حین برگزاری کنگره تجدید ساختار PKK نمایان گردید. این مورد در عین حال برای کل جنبش نیز تجدید ساختار نوینی محسوب می‌گردد. در عصر کنونی اهمیت مبارزه ایدئولوژیک روز به روز بیشتر نمایان می‌گردد.
پیشبرد این عرصه همچون یکی از دشوارترین عرصه‌ها, قطعا نیل به پیروزی خواهد بود. جهت متحول ساختن جامعه, انجام فعالیت‌های روشنگری شرطی اساسی می‌باشد. در کلیه عرصه‌های مبارزاتی ما, پیشبرد خط‌مشی ایدئولوژیک در فرد و جامعه به وسیله مبارزه روشنگری گسترده, از جمله اهداف بنیادین بشمار می‌آید. در این راستا فعالیت‌های گسترده تحقیقی و مطالعاتی راهبردی ضرورتی بارز می‌باشد. نیروی روشنگری ما لازم است از سیستم موجود گذار نماید.
از این رو فعالیت‌های آموزشی کادر نیز جهت تحلیل جامعه و ارتقاء به شناخت علمی‌ای درست و روحی عجین‌شده با فعالیت‌های فرهنگی و هنری, از همان درجه اهمیت برخوردار است.
نظام حاکم در همه عرصه‌ها, برنامه‌های اقتدارطلبی خود را به اجراء گذاشته لذا جهت مقابله با آن, حرکت به سمت کامل‌شدن در هر عرصه‌ای بیانگر نزدیک‌شدن به پیروزی خواهد بود. ایفای نقشی موثر به عنوان نیروی زن در میان صفوف PKKو با هویت زن‌بودنی راستین, در راه نیل به‌آزادی از اهداف اصلی ماست. این امر به مبارزه‌ای بر مبنای عشق و پایبندی استوار است؛ عشق و علاقه به دانش, روشنگری, هنر و از همه مهمتر جسور و نترس بودن.
منبع : روژهه‌لات
پانوشت:
ریاست مشترک: بر اساس پیشنهاد رهبر آپو, ریاست PKK بازسازی‌شده متشکل از دو نفرند که یک نفر آن مرد و دیگری زن می‌باشند. در حال حاضر «مراد قره‌یلان» و «آسیه دنیز» ریاست مشترک PKK را بر عهده دارند.