سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

بررسی شیوع اختلالات بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر زنجان، در سال تحصیلی ۸۴ ـ ۱۳۸۳


بررسی شیوع اختلالات بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر زنجان، در سال تحصیلی ۸۴ ـ ۱۳۸۳
● زمینه و هدف:
امروزه مشاهده می‌شود اکثر زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه سوم در بیمارستان بستری می گردند، در فاز زایمانی قرار نداشته و بدون شروع شدن انقباضات رحمی، بستری و حاملگی آن‌ها ختم می‌گردد. با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و نقش سزارین‌های غیر ضروری در این زمینه، پژوهش حاضر به منظور تعیین دلایل ختم بارداری در سه ماهه سوم و ارتباط آن با سر انجام مادر و جنین در سال ۱۳۸۳ در شهر کرد انجام شد.
● روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی تعداد ۷۵۰ نفر از زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه سوم در بخش زایمان بستری شده بودند، به روش تصادفی و در سه شیفت مختلف صبح، عصر و شب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش‌نامه و چک لیست بود که بر اساس معاینه اولیه بیمار، مطالعه پرونده، مصاحبه با مادر و معاینه فیزیکی نوزاد پس از تولد، توسط پژوهشگر تکمیل شد. سرانجام مادر و جنین با استفاده از معیارهای نوع زایمان، سن حاملگی و وزن نوزاد تعیین شد. اطلاعات پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی ، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
● یافته‌ها:
۲۹۸نفر (۷/۳۹ درصد) از مادران به علت شروع درد های زایمانی و ۴۵۲ نفر (۳/۶۰ درصد) به توصیه پزشک مراجعه و مورد ختم بارداری قرار گرفته بودند. ۲/۲۳ درصد از افراد مذکور به دلایلی مثل سزارین قبلی، تمایل به سزارین و مشکلات مادر و جنین در حین بارداری بستری شده بودند. نتایج نشان داد که پس از حذف موارد سزارین تکراری و تمایل به سزارین، بین علت ختم بارداری و نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افرادی که به توصیه پزشک بستری شده بودند، بیشتر مورد عمل سزارین قرار گرفته بودند (P=۰.۰۰۱). سن حاملگی در گروهی که به توصیه پزشک بستری شده بودند بیشتر از گروهی بود که به علت شروع دردهای زایمانی مورد ختم حاملگی قرار گرفته بودند (P=۰.۰۰۳). وزن نوزادان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
● نتیجه گیری:
اقدام به ختم حاملگی قبل از شروع دردهای زایمانی می تواند احتمال عمل سزارین را افزایش دهد. گرفتن شرح حال دقیق در مراقبت‌های دوران بارداری، انجام سونوگرافی در ۲۶ هفته‌ای اول بارداری و آموزش به زنان باردار در خصوص زمان مراجعه به بیمارستان از اقداماتی است که می‌توان جهت جلوگیری از ختم زودرس بارداری انجام داد.
مینا شعبانی
یادگاری امیر
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

سایت خبرآنلاینسایت دیدارنیوزسایت آفتاب نیوزسایت دیدبان ایرانسایت اقتصادنیوزخبرگزاری فارسروزنامه دنیای اقتصادسایت تاپ نازسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری تسنیم