جمعه, ۱۰ آذر, ۱۴۰۲ / 1 December, 2023
مجله ویستا

قوانین حقوقی


قوانین حقوقی
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
۱‌) توافق زوجین برای طلاق.
۲‌) استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.
۳‌) عدم تمكین زن از شوهر.
۴‌) سوء‌ رفتار و یا سوء معاشرت هر یك از زوجین به حدی كه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵‌) ابتلای هر یك از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶‌) جنون هر یك از زوجین در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
۷‌) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸‌) محكومیت زن یا شوهر به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
۹‌) ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممكن سازد.
۱۰) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱‌) هر یك از زوجین زندگی خانوادگی را ترك كند. تشخیص ترك زندگی با دادگاه است.
۱۲‌) محكومیت قطعی هر یك از زوجین در اثر ارتكاب جرمی‌كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون طرف دیگر باشد.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینسایت اصلاحات نیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت اعتماد آنلاینسایت نورنیوزسایت تجارت نیوزسایت بیتوتهروزنامه آرمان ملیسایت مثلث آنلاینسایت دیدارنیوز