جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


مکان‌های تاریخی و دیدنی استان آذربایجان غربی ، استان آذربایجان غربی


شهرستان ارومیه
سواحل دریاچه‌ ارومیه : ضلع شرقی میانه و شهر ارومیه
جزایر كبودان، اشك، آرزو،‌اسپیر و ... : دریاچه‌ ارومیه
چشمه زنبیل : 36 كیلومتری شمال شرقی ارومیه
چشمه معدنی هفتابه : 50 كیلومتری جنوب غربی ارومیه
چشمه قینرجه : 7 كیلومتر بعد از كارخانه قند
غارهای فرهاد، تخت قارا و دانیال : ارومیه
منطقه حفاظت شده پارك ملی : دریاچه‌ ارومیه
عمارت چهار برج : شهر ارومیه
قلعه اسماعیل آقا : 18 كیلومتری غرب ارومیه
سنگ كاظم خان : حاشیه دریاچه ارومیه
قلعه‌ بردوك : روستای بردوك محال صومای برادوست
قلعه دم‌دم : 18 كیلومتری جنوب غربی ارومیه
بخشی قلعه : نزدیك ساحل دریاچه ‌ارومیه
بازار قدیمی : شهر ارومیه
موزه‌ ارومیه : شهر ارومیه
موزه تاریخ طبیعی : دانشگاه ارومیه
غار میرداود : محال صومای برادوست
تپه باستانی كردلو : 25 كیلومتری شرق ارومیه
یخچال دوقّوزپله : شهر ارومیه
مسجد جامع ارومیه : بافت قدیمی شهر ارومیه
مسجد سردار : خیابان امام ارومیه
مسجد مناره : ضلع شمالی خیابان امام ارومیه

دیدنی‌های شهرستان بوكان
استخر بوكان : خیابان امام خمینی

دیدنی‌های شهرستان تكاب
غارهای غیب‌آباد، كهل و كرفتو : 3 كیلومتری تخت سلیمان
غار كهریز : كهریز تكاب
قلعه‌ تخت سلیمان : كهریز تكاب

دیدنی‌های شهرستان خوی
چشمه معدنی ویشلیق : 12 كیلومتری جاده خوی - تبریز
چشمه معدنی ایواوغلی : شمال شرقی خوی
چشمه شوربولاغ بیلوار : شمال شرقی خوی
چشمه معدنی زارعان : شمال غرب بیلوار
چشمه معدنی دسته دره : شمال غربی خوی
چشمه معدنی كلوانس : 3 كیلومتری چشمه دسته دره
چشمه معدنی نوایی : شمال شرقی خوی
چشمه معدنی خان : 41 كیلومتری جنوب غربی خوی
قلعه بسطام : قره ضیاءالدین
قلعه بلور‌آباد : حاشیه دشت شمالی قره ضیاء‌الدین
پل خاتون : 2 كیلومتری جنوب شرقی خوی
دروازه سنگی : بافت قدیمی شهر خوی
بازار قدیمی : شهر خوی
مناره شمس تبریزی : شمال شرقی خوی
مسجد مطلب‌خان : میدان انقلاب خوی
مسجد ملاحسن : خیابان انقلاب خوی
مسجد سیدالشهداء : خیابان انقلاب خوی
كلیسای سورپ سركیس : محل قدیمی امام‌زاده خوی
كلیسای مهلذان : 8 كیلومتری شمال خوی

دیدنی‌های شهرستان سردشت
چشمه گراو : 500 متری جاده مهاباد - سردشت
آبشار شلماش : نزدیكی شهر سردشت

دیدنی‌های شهرستان سلماس
چشمه معدنی میناس : جنوب شرقی سلماس
چشمه صدقیان : شمال شرقی سلماس
آبگرم ایستی سو : 69 كیلومتری جاده ارومیه - سلماس
گورچین قلعه : 10 كیلومتری جنوب سلماس
سد جمال‌آباد : از توابع سلماس
حجاری‌‌های خان تختی : 76 كیلومتری جاده ارومیه - سلماس
غارهای زیرزمینی كوه قارنی یاروق : دامنه‌ كوه قارنی یاروق
كلیسای سنت جرج : شهر سلماس

دیدنی‌های شهرستان ماكو
تالاب‌های آق‌گل و عشق‌آباد : اطراف ماكو
تالاب‌های قره‌بلاغ،‌ یاریم‌قیه و ساری‌سو : اطراف ماكو
چشمه معدنی شگفتی : دهكده شگفتی سیه‌چشمه
آبگرم شوط‌آباد : جنوب شرقی ماكو
آبگرم باش‌كندی : 13 كیلومتری جاده ماكو - بازرگان
چشمه معدنی عرب دیزج : اطراف ماكو
آبشار قلعه جوق : قلعه جوق ماكو
منطقه حفاظت شده مراكن : جنوب سواحل ارس
منطقه حفاظت شده آغ‌گل : نزدیك مراكن
شكارگاه آغ‌گل : غرب پلدشت
كاخ باغچه جوق : 8 كیلومتری ماكو به بازرگان
عمارت كلاه‌فرنگی ماكو :‌ خیابان امام خمینی
ساختمان شهربانی ماكو : شمال شرقی خیابان اصلی شهر
قلعه سیاه : 36 كیلومتری شرق ماكو
قلعه راوز : جنوب غربی ماكو
پل پنج چشمه : 5 كیلومتری ماكو
سنگ‌نبشته شهر روسا : شهر ماكو
مقبره صخره‌ای سنگر : 7 كیلومتری غرب جاده ماكو - بازرگان
قره كلیسا : دهستان چالدران بخش سیه‌چشمه
كلیسای زورزور : روستای بارون
كلیسای دره‌شام : 22 كیلومتری شمال غرب جلفا

دیدنی‌های شهرستان مهاباد
غارهای بورنیك بزرگ و كوچك : نزدیكی شهر مهاباد
غار فقرقا : 18 كیلومتری مهاباد
غار راكاد : 18 كیلومتری مهاباد
شهر مادی اندرقاش : حوالی دهكده اندرقاش
مسجد جامع : شهر مهاباد
مقبره بداق‌السلطان : جنوب غربی مهاباد

دیدنی‌های شهرستان میاندوآب
تالاب‌های قره‌گل و یسریل‌آباد : اطراف میاندوآب
چشمه معدنی زندان سلیمان : بین احمدآباد علیا و كوه زندان
قلعه‌ بختك : روستای میلان
داش‌تپه : حوالی میاندوآب

دیدنی‌های شهرستان نقده
تالاب‌های شیطان و یادگارلو : اطراف نقده
تالاب‌های جهودآباد، گرده‌قیا و حسنلو : اطراف نقده
غارهای زندان و باباحسن : نقده
كتیبه كلی‌شین : جنوب غربی دریاچه‌ ارومیه
تپه باستانی حسنلو : 12 كیلومتری شمال شرقی نقده