چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۱ / 1 February, 2023
مجله ویستا


کمپین جهانی برای حمایت از زنان مدافع حقوق بشر


کمپین جهانی برای حمایت از زنان مدافع حقوق بشر
كمپین بین‌المللی حمایت از زنان مدافع حقوق بشر با نام <زنان مدافع حقوق بشر- زنان مدافع حق>‌ )Defending women- Defending Rights( سر‌آغازی است جهانی برای شناخت و حفاظت از زنانی كه برای ترویج حقوق بشر همگانی فعالیت می‌كنند. این كمپین تلا‌ش دارد تا نشان دهد زنانی كه برای حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان تلا‌ش می‌كنند، با خشونت‌های ویژه‌ای در راستای كارشان و تنها به دلیل جنس و جنسیتشان روبه‌رو هستند.
در بخشی از بیانیه این كمپین آمده است: دفاع از حقوق زنان به عنوان بخشی از حقوق بشر سال‌هاست كه به جبهه‌ای برای مدافعان حقوق زنان بدل شده است. فعالیت برای حقوق بشر زنان نشان داده است كه خشونت علیه زنان مدافع حقوق بشر و تجاوز به حقوق آنها، كه توسط دولت‌ها و یا توسط كسانی كه تحت نظارت دولت به فعالیت مشغولند اعمال می‌شود، پهنه بحرانی را به وجود آورده كه در آن زنان مدافع حقوق بشر، با تمام سختی مشغول به كارند. با خانم ماری جین ان ریل ‌ )Mary Jane N. Real( یكی از هماهنگ‌كنندگان این كمپین جهانی گفت‌و‌گویی برای سایت <تغییر برای برابری> انجام شده است كه در پی می‌آید:
● این كمپین در چه زمینه‌ای فعالیت می‌كند؟
كمپین بین‌المللی حمایت از زنان مدافع حقوق بشر، به منظور شناسایی و حمایت از مدافعین حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و نیز برای حمایت از كسانی كه در راستای تحقق كامل حقوق بشر برای تمامی‌ انسان‌ها فعالیت می‌كنند، شكل گرفته است.
● ایده كمپین از چه زمانی مطرح شد؟
اهمیت محافظت از مدافعین حقوق بشر با كوشش‌های شمار بسیاری از سازمان‌های فعال در این زمینه مورد توجه جامعه‌جهانی قرار گرفت. در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل طی اعلا‌میه‌ای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های جامعه را مسوول حفظ و ارتقای حقوق انسانی و آزادی‌های اولیه مورد‌قبول عامه دانست. این اعلا‌میه هم‌اكنون تحت عنوان اعلا‌میه مدافعین حقوق بشر در سازمان ملل شناخته می‌شود. دو سال بعد سمتی با عنوان نماینده مخصوص دبیر‌كل سازمان ملل در امور مدافعین حقوق بشر، در سازمان ملل ایجاد شد و در همان سال خانم <هینا جیلا‌نی> مدافع حقوق بشر و حقوقدان برجسته پاكستانی، اولین نفری بود كه به این سمت منصوب شد. منصب وی برای یك دوره دیگر تا پایان سال ۲۰۰۶ تمدید شد. در سال ۲۰۰۳ طی یك نشست منطقه‌ای با حضور نماینده مخصوص سازمان ملل، اهمیت بذل توجه ویژه به زنان به عنوان مدافعین حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت. یكی از پیشنهادات كلیدی كه در این نشست مطرح شد، سازماندهی یك شورای بین‌المللی به منظور جلب توجه ویژه به زنان مدافع حقوق بشر زنان و خشونت‌هایی كه آنان به خاطر جنسیت خود و یا موضوعات جنسیتی كه از آن دفاع می‌كنند متحمل می‌شوند، بود.
● مقاصد و مطالبات اصلی كمپین چیست؟
▪ مقاصد كمپین عبارت است از:
- برخورد همسان با مدافعین حقوق بشر زنان، همچون دیگر همتایان و رهبران مدافع حقوق بشر
- دولت‌ها، سازمان‌های غیر‌دولتی و دیگر اعضا جامعه مدنی با اهمیت فعالیت مدافعین حقوق بشر زنان آشنا شوند و در راستای اعلا‌میه مدافعین حقوق بشر سازمان ملل از آنان حمایت كنند.
▪ خواسته‌های كمپین عبارت است از:
- از دولت‌ها: لغو تمامی ‌قوانین ناقض حقوق بشر و دیگر موانع مشتمل بر مقررات ضد‌تروریستی كه برای مدافعین حقوق بشر از جمله زنان می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.
- از سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشر: گسترش مكانیزم‌های جدید برای پاسخگویی موثر‌تر به فعالا‌ن بدون مرز در مورد خشونت علیه زنان و مدافعین حقوق بشر زنان
- از دولت‌ها، موسسات مالی بین‌المللی و دفاتر تامین بودجه: تخصیص كافی منابع مالی و غیر‌مالی برای حمایت كامل از مدافعین حقوق بشر زنان و پیشبرد حقوق آنان
- از دولت‌ها، سازمان‌های غیر‌دولتی و اعضای جنبش‌های اجتماعی و غیره: عهده‌دار شدن اقداماتی برای حمایت از كسانی كه به خاطر حمایت‌شان از حقوق جنسیتی مورد ظلم واقع شده‌اند.
- از سازمان‌های حقوق بشری و اعضای جنبش‌های اجتماعی و غیره: توسعه برنامه‌ها و اختصاص منابع كافی برای حمایت از مدافعین حقوق انسانی زنان و واكنش نشان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت علیه آنان
- از دولت‌ها، سازمان‌های غیر‌دولتی و اعضای جنبش‌های اجتماعی و غیره: به رسمیت شناختن مدافعین حقوق بشر زنان به عنوان مدافعین حقوق بشر و مشورت با آنان در مواردی كه مرتبط با امنیت آنان است، درست مانند سایر مدافعین حقوق بشر
- از سازمان ملل: تداوم بخشیدن به حمایت از نماینده مخصوص سازمان ملل در امور مربوط به مدافعین حقوق بشر و حصول اطمینان از اینكه حمایت از مدافعین حقوق بشر زنان یكی از جنبه‌های اصلی فعالیت آن فرد باقی خواهد ماند
- از دفتر نمایندگی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر: اجرا كردن پیشنهادهای نماینده مخصوص سازمان ملل در امور مدافعین حقوق بشر مخصوصا در جلوگیری از تبعیض و خشونت و حمایت از مدافعین حقوق بشر زنان
ترجمه: زهرا عمرانی
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانسایت ورزش سهسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24خبرگزاری ایرناسایت فرادیدسایت انتخابسایت جمارانروزنامه ابتکارسایر منابع