جمعه, ۱۰ آذر, ۱۴۰۲ / 1 December, 2023
مجله ویستا

قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج


قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
●ماده واحده :
به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از كزاز نوزادان ، بانوان كلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش زشكی اعلام می نماید نسبت به واكسینه كردن خود علیه بیماری كزاز اقدام كنند.
دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهی نامه معتبر مبنی بر واكسیناسیون ضد كزاز از زوجه را اخذ و پس از بایگانی نسبت به انجام ثبت عقد با ذكر مشخصات گواهی اقدام نمایند.
تبصره ۱ : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی موظف است تسهیلات لازم برای این امر را در اختیار مراجعین قرار دهد.
تبصره ۲ : در مورد واكسیناسیون های دیگر تعیین نوع واكسن و گروه سنی و منطقه تزریق واكسن بر اساس تشخیص و لزوم و اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود. كلیه دستگاهها و واحدهای مربوطه موظف به همكاری هستند و تمام افرادی كه بر اساس اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی مشمول تزریق واكسن می شوند مكلفند در مدت تعیین شده نسبت به تزریق واكسن اقدام نمایند.
تبصره ۳ : سردفتر متخلف با رعایت شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یك ماه تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد.
تبصره ۴ : آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یك ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با همكاری وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره ۵ : چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در این ماده شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد و اعمال یكی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
منبع : سایت حقوقی دادخواهی


همچنین مشاهده کنید

سایت مجله شبکهسایت تجارت نیوزسایت باتوروزنامه تعادلسایت پارسینهسایت فراروسایت اقتصادنیوزسایت اکوایرانخبرگزاری مهرخبرگزاری ایلنا