جمعه, ۴ مهر, ۱۳۹۹ / 25 September, 2020
مجله ویستا

نام کتاب: چکامه‌های متنبّی


نام کتاب: چکامه‌های متنبّی
▪ ترجمه به انگلیسی: ای. جی آربری
▪ مقدمه، یاددشت‌ها و ترجمه به فارسی: موسی اسوار
▪ انتشارت: هرمس
● این کتاب به زندگی و آثار شاعر معروف عرب متنبّی می پردازد. متنبّی نابغه بی‌بدیل شعر بود و سرآمد اعلام شعر در زبان عربی. آوازه هیچ شاعری از شاعران عرب به پایه‌ی شهرت او په در زمان حیات وی و چه پس از مرگ او، نرسیده است.
منبع : ماهنامه ماندگار


همچنین مشاهده کنید
روزنامه آرمان ملیروزنامه تعادلسایت عصرایرانسایت رویداد 24سایت تابناکوبگردیروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه خراسانروزنامه اعتمادخبرگزاری برنا