چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ / 8 February, 2023
مجله ویستا


راه‌ ساده‌ خوشبختی‌


راه‌ ساده‌ خوشبختی‌
خوشبختی‌ واژه‌ بسیار جذاب‌ و شیرینی‌ است‌ كه‌ هر كسی‌ خواهان‌ آن‌ بوده‌ و هست‌. مگر می‌شود زندگی‌ كرد و به‌ دنبال‌ خوشبختی‌ نبود. اگر انسان‌ها برای‌ رسیدن‌ به‌ خوشبختی‌ تلاش‌ نكنند، یعنی‌ هدفی‌ نامعلوم‌ را دنبال‌ می‌كنند. همه‌ آنهایی‌ كه‌ به‌ بیراهه‌ رفتند می‌گویند به‌ دنبال‌ خوشبختی‌ بودند، ولی‌ آیا واقعا از خودمان‌ هیچ‌ وقت‌ پرسیدیم‌ خوشبختی‌ چیست‌؟ و ما خوشبختی‌ را در چه‌ چیزهایی‌ جست‌وجو می‌كنیم‌. به‌ دنبال‌ كدامین‌ هدف‌ هستیم‌؟ تا به‌ آنچه‌ گویند خوشبختی‌ دست‌ یابیم‌.
راه‌ها زیاد است‌ و هدف‌ها بی‌پایان‌ ولی‌ من‌ و ما را كدامین‌ هدف‌ و راه‌ به‌ ارضای‌ درونی‌ می‌رساند تا احساس‌ خوشبختی‌ كنیم‌؟ گاهی‌ اوقات‌ ما به‌ دنبال‌ خوشبختی‌ می‌گردیم‌، این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ در چند قدمی‌ خودمان‌ سعادت‌ واقعی‌ موجود است‌ ولی‌ متاسفانه‌ از درك‌ آن‌ غافل‌ هستیم‌. خوشبختی‌ آن‌ نیست‌ كه‌ در دور دست‌ها به‌ دنبالش‌ بگردیم‌، یا چیزی‌ دست‌ نیافتنی‌ باشد خوشبختی‌ از دیدگاه‌ من‌ همه‌ آن‌ چیزهایی‌ است‌ كه‌ در اطراف‌ما وجود دارد.
همه‌ آنها تصاویری‌ كه‌ با دیده‌ دل‌ به‌ نظاره‌ می‌نشینم‌ را هم‌ نوعی‌ خوشبختی‌ می‌دانم‌. نگاه‌ محبت‌ آمیز پدر و مادر، كلام‌ محبت‌آمیز دوستان‌، طلوع‌ زیبای‌ صبحی‌ دل‌ انگیز پاییزی‌، خنده‌ معصومانه‌ یك‌ كودك‌، آغاز روز و پایان‌ شب‌، طلوع‌ خورشید و مهتاب‌ شب‌ و نگاه‌ به‌ عظمت‌ جهان‌ آفرینش‌ نمونه‌هایی‌ از خوشبختی‌من‌ و شما است‌. درك‌ این‌ واژه‌ها شرط‌ درست‌ زیستن‌ است‌.
زیرا عمر نعمتی‌ است‌ كه‌ یك‌ بار تجربه‌ می‌شود و پایانش‌ آغازی‌ دیگر است‌ البته‌ به‌ صد افسوس‌ خواهد گذشت‌ و چه‌ زیبا است‌ كه‌ در مسیر صحیح‌ و ارزشمند صرف‌ شود، وقتی‌ كنار سفره‌ افطار نشستی‌ و به‌ سفره‌ هر چند ساده‌ خالی‌ از زرق‌ و برق‌ نگاه‌ كردی‌ و راضی‌ بودی‌، نمونه‌یی‌ از خوشبختی‌ است‌. وقتی‌ از روی‌ صدق‌ و صفا گوشی‌ تلفن‌ را برداشتی‌ و به‌ دوستی‌ چند ساله‌ كه‌ از او بی‌خبر هستی‌ زنگ‌ زدی‌ و جویای‌ احوال‌ او شدی‌ آن‌ هم‌ به‌ نوعی‌ خوشبختی‌ است‌.
وقتی‌ درونت‌ را از كینه‌ و بخل‌ خالی‌ كردی‌ و روحت‌ را صفا بخشیدی‌ در جهت‌ یاری‌ رساندن‌ بدون‌ منت‌ ، آن‌ هم‌ خوشبختی‌ است‌. در اطرافم‌ در اطرافت‌ در اطرافمان‌ به‌ همه‌ آن‌ چیزهایی‌ كه‌ آنی‌ در حال‌ گذشتن‌ است‌ با دقت‌ بنگر، معنایی‌ از رسیدن‌ به‌ مفهوم‌ خوشبختی‌ است‌. زیرا چگونه‌ دیدن‌ شرط‌ قبولی‌ است‌. تبسم‌ زیبایی‌ بر چهره‌یی‌ نشاندن‌ و نگاهی‌ از روی‌ لطف‌ بر همسایه‌، دست‌ نیاز حاجت‌ مندی‌ را كوتاه‌ نكردن‌ همگی‌ نمونه‌هایی‌ از خوشبختی‌ است‌. خلاصه‌ اینكه‌ خوشبختی‌ راهی‌ طولانی‌ نیست‌ كه‌ به‌ دنبالش‌ راه‌هایی‌ صعب‌العبور بپیماییم‌ و در آخر هم‌ عمر به‌ پایان‌ رسد و چیزی‌ نیابیم‌.
خوشبختی‌ در كنار من‌ و تو است‌ كمی‌ توجه‌ می‌خواهد و تامل‌.
خدایا! به‌ داده‌ و نداده‌ات‌ شكر.
كه‌ داده‌ات‌ نعمت‌ است‌ و نداده‌ات‌ حكمت‌

مریم‌صالح‌پور
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید

سایت انتخابخبرگزاری برناسایت دیدارنیوزروزنامه ایرانروزنامه شهروندسایت الفسایت دیجیاتوسایت نامه نیوزروزنامه آرمان ملیسایت تابناک