سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

کارتیکالاستیملو لاتور Cortical Stimulator


دستگاه الکترونیکی که برای درمان بیماری‌های عصبی و دفاعی کاربرد دارد واز طریق آن یک شوک الکتریکی با دامنهٔ ذکر مناسب به‌وسیله یک جریان متناوب تولید می‌گردد. جریان متناوب ذکر شده معمولاً از طریق یک نوسانساز با فرکانس پائین پدید می‌آید که براساس شارژ تخلیه یک خازن در مقاومت کار می‌کند [۷].

۷ ـ فرهنگ جامع الکترونیک ـ ج. مارکوس ـ ترجمه حسین کاظم‌زاده
منبع : مطالب ارسال شدههمچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت 55 آنلاینسایت الفروزنامه سازندگیروزنامه همدلیخبرگزاری فارس