پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۴۰۲ / 30 November, 2023
مجله ویستا

خلف‌‌بن عبدالمطلب‌‌بن حیدر موسوی حویزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۷۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم ، محدث ، ادیب و شاعر امامی
معروف به سید خلف. وی از معاصران شیخ بهایی و میراز محمد استرآبادی بود و والی حویزه. حویزی مردی زاهدپیشه و در انجام فرائض و نوافل بر خود سخت‌‌گیر بود. در نجف دفن شد. از آثار وی: "الاثنی عشریه فی‌‌الصلوهٔ"؛ "برهان‌‌الشیعه" ، در امامت؛ "الحق‌‌المبین" ، در منطق؛ "البلاغ‌‌المبین" ، در احادیث قدسی؛ "الحجهٔ‌‌البالغه" ، در کلام؛ "سفینهٔ‌‌النجاهٔ"؛ "المودهٔ فی‌‌القربی"؛ "النهج‌‌القویم" ، در کلمات امیرالمؤمنین علی (ع)؛ "حق‌‌الیقین" ، در کلام؛ دو "دیوان" به‌‌ فارسی و عربی.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرخبرگزاری تسنیمسایت جمارانروزنامه شرقسایت باتووبگردیسایت اقتصاد 24سایت تابناکروزنامه تعادلسایت زومیت