پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۲۳ بهمن ۱۳۴۲ ـ لغو روادید


دولتین ایران و ترکیه روادید ورود اتباع دو کشور به خاک یکدیگر را ۲۳ بهمن ۱۳۴۲ لغو کردند . در سالهای اخیر دولت ترکیه توصیه های متعدد را که بار دیگر برای اتباع ایران مقررات ویزا برقرار کند نپذیرفت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز