چهارشنبه, ۵ مهر, ۱۴۰۲ / 27 September, 2023
مجله ویستا

محمد امین بن محمد شریف استرآبادی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۳۰-۱۰۳۶) قمری
محل تولد: استرآباد
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و محدث اخباری
به مکهٔ معظمه مهاجرت کرد و در آنجا مقیم شد. ابتدا در سلک اصولیان بود و از صاحب "مدارک" . صاحب "معالم" و میرزا محمد استرآبادی ، صاحب "رجال" اجازهٔ روایت داشت. وی پس از آن ، از طریقهٔ اصولی به اخباری روی آورد و کتابی هم به‌نام "فوائد‌المدینه" در رد اصولی‌ها نوشت. سرانجام در مکه درگذشت. دیگر آثار وی: "حاشیهٔ علی شرح‌المدارک"؛ "شرح‌التهذیب"؛ "شرح‌الاستبصار"؛ حاشیه بر "انموذج‌العلوم" جلال‌الدین دوانی.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت رویداد 24سایت جمارانسایت چیدانهسایت باتوخبرگزاری مهرسایت مشرقسایت تابناکسایت الفسایت بیتوتهسایت ورزش سه