دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

راه رفتن کودک


راه رفتن کودک
كودك در پایان ۹ ماهگی می‌تواند با كمك بایستد و در یك سالگی با كمك راه میرود و در ۱۵ ماهگی بطور مستقل راه میرود و می‌دود، در این سنین كودك ضمن بالا رفتن از پله‌ها هیچ گونه كنترل و دقتی در راه رفتن و فعالیت ندارد در نتیجه حوادث و خطرات در این سن فوق‌العاده بالا است. شكستگیها، آسیب به جمجمه، آسیب به صورت، پارگیهای صورت، شكسته شدن دندانها، پارگی لب‌ها و مخاط دهان، آسیب به چشم‌ها، خراش پوست اندامها، سوزاندن اندامها و هزاران مخاطرات دیگر در این سن كودك را تهدید می‌كند. بنابر این در این سنین ضمن دادن آزادی عمل به کودک باید مواظب خطرات احتمالی نیز بود.
منبع : اطلاعات پزشکی رسانیک