دوشنبه, ۱۰ مهر, ۱۴۰۲ / 2 October, 2023
مجله ویستا

ابوسعد/ابوسعید محمد گنجرودی نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالرحمان بن محمد
تولد و وفات: (بعد از ۳۶۰ -۴۵۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، مسند ، نحوی ، ادیب ، طبیب ، شاعر
اهل نیشابور و مسند خراسان بود. در بغداد بزرگان علم نحو را درک کرد. او از ابوعمرو محمد بن احمد بن حمدان و ابوسعید عبدالله بن محمد رازی حسینک بن علی تمیمی و شافع بن محمد اسفراینی و ابوبکر بن مهران مُقری و حافظ ابواحمد حاکم نیشابوری و ابوحسین بن دهثم و محمد بن محمد بالوی و احمد بن حسین مروانی و هم‌‌طبقه آنها حدیث شنید. او گذشته از علوم اسلامی در طب و سوارکاری و به‌‌کار بردن سلاح مهارت داشت و به نبکوئی شعر می‌سرود. اسماعیل‌ بن عبدالغافر و ابوعبدالله محمد بن فضل فراوی و هبهٔ‌الله طاهر شحّامی و عبدالمنعم بن ابوالقاسم قشیری و ابوسعد بن ابوصادق متطیب و ابوبکر احمد بن حسین بیهقی در نیشابور ، مرو و اصفهان از وی حدیث شنیدند.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت فرازدیلیخبرگزاری برناسایت جهان صنعت نیوزسایت اصلاحات نیوزسایت فراروسایت مشرقروزنامه تعادلسایت نی نی بانخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری تسنیم