دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

مقبره پیر پالاندوز


مقبره پیر پالاندوز
‌در سمت شمال شرقی حـــــرم مطهر و ابتدای خیابان نـــــواب صفوی (پایین خیابان) بنایی ‌آجری با گنبد فیروزه‌ای وجود دارد که به دلیل مرمت و ساماندهی آن در سالهای اخیر جدید الاحداث به نظر می‌رسد در صورتی که بنای اولیه بقعه در زمان شاه محمد خدا بنده (پدرشاه عباس صفوی) معروف به پیر پالاندوز ساخته شده است این ‌بنا در حال حاضر دارای یک ایوان ورودی گنبدی با ساقه استوانه‌ای و بلند می‌باشد، دیوارها در نمای بیرونی با طاقنماها، قابها و لجکی های کاشیکاری و زیبا زینت یافته و در درون، نقشهای زیبای هندسی و ترنجها، آن را آراسته‌اند .
منبع : روزنامه آفتاب یزد