سه شنبه, ۲۸ دی, ۱۴۰۰ / 18 January, 2022
مجله ویستا

بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ - بوسان و ۲۰۰۶ دوحه


بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ - بوسان و ۲۰۰۶ دوحه
● چهاردهمین دوره بازی های آسیایی - ۲۰۰۲ ، بوسان (کره جنوبی)
رده بندی وزن های هشت گانه
▪ دسته ۵۶ کیلوگرم
۱) می جین یو چین ۱۳۰ ۱۶۲/۵ ۲۹۲/۵
۲) شین- یوان وانگ چین تایپه ۱۲۷/۵ ۱۵۵ ۲۸۲/۵
۳) شین یی یانگ چین تایپه ۱۲۵ ۱۵۰ ۲۷۵
▪ دسته ۶۲ کیلوگرم
۱) مائوشنگ لی چین ۱۴۰ ۱۸۲/۵ ۳۲۲/۵
۲) یونگ سو ایم کره شمالی ۱۳۵ ۱۶۵ ۳۰۰
۳) هایو- ون چو کره جنوبی ۱۳۰ ۱۶۰ ۲۹۰
▪ دسته ۶۹ کیلوگرم
۱) گوژنگ زهانگ چین ۱۵۵ ۱۹۰ ۳۴۵
۲) اروین عبدالله اندونزی ۱۴۲/۵ ۱۹۰ ۳۳۲/۵
۳) مهدی پانزوان ایران ۱۵۰ ۱۷۵ ۳۲۵
▪ دسته ۷۷ کیلوگرم
۱) سرگیی فلیمونوف قزاقستان ۱۷۳ ۱۹۰ ۳۴۵
۲) حسین برخواه ایران ۱۶۰ ۱۹۰ ۳۳۲/۵
۳) محمد علی فلاحتی نژاد ایران ۱۵۰ ۱۷۵ ۳۲۵
▪ دسته ۸۵ کیلوگرم
۱) جونگ- شینگ سونگ کره جنوبی ۱۶۷/۵ ۲۰۵ ۳۷۲/۵
۲) سیدهادی پانزوان ایران ۱۶۷/۵ ۲۰۰ ۳۶۷/۵
۳) نورولایف ازبکستان ۱۶۵ ۲۰۰ ۳۶۵
▪ دسته ۹۴ کیلوگرم
۱) باخیتبک آخمتوف قزاقستان ۱۸۵ ۲۱۵ ۴۰۰
۲) کوروش باقری ایران ۱۷۵ ۲۱۰ ۳۸۵
۳) ایونگ- جولی کره جنوبی ۱۷۰ ۲۰۰ ۳۷۰
▪ دسته ۱۰۵ کیلوگرم
۱) سیف سعید اسد قطر ۱۹۲/۵ ۲۲۵ ۴۱۷/۵
۲) ونهوا چوی چین ۱۹۵ ۲۲۰ ۴۱۵
۳) حسین توکلی ایران ۱۸۰ ۲۲۰ ۴۰۰
▪ دسته ۱۰۵+ کیلوگرم
۱) حسین رضازاده ایران ۲۰۰ ۲۴۰ ۴۴۰
۲) ایگور هالیلوف ازبکستان ۱۸۵ ۲۲۰ ۴۰۵
۳) مونوهیرو موریتا ژاپن ۱۷۵ ۲۰۰ ۳۷۵
● پانزدهمین دوره بازی های آسیایی - ۲۰۰۶ ، دوحه (قطر)
رده بندی وزن های هشت گانه
▪ وزن ۵۶ کیلوگرم
۱) ژنگ لی (چین) با مجموع ۲۸۷ کیلوگرم (۱۳۰+۱۵۷)
۲) آن توان هوانگ (ویتنام) با مجموع ۲۸۵ کیلوگرم (۱۲۸+۱۵۷)
۳) هون جانگ لی (کره جنوبی) با مجموع ۲۷۷ کیلوگرم (۱۲۳+۱۵۴)
▪ وزن ۶۲ کیلوگرم
۱) لی کیو (چین) با مجموع ۳۱۷ کیلوگرم (۱۴۲+۱۷۵)
۲) جیائو مائو (چین) با مجموع ۳۱۵۴ کیلوگرم (۱۴۰+۱۷۵)
۳) یونگ سوایم (کره شمالی) با مجموع ۳۰۰ کیلوگرم (۱۳۵+۱۶۵)
▪ وزن ۶۹ کیلوگرم
۱) گوژنگ ژانگ (چین) با مجموع ۳۳۶ کیلوگرم (۱۵۲+۱۸۴)
۲) ژییونگ شی (چین) با مجموع ۳۳۳ کیلوگرم (۱۵۵+۱۸۰)
۳) سان بائه کیم (کره جنوبی) با مجموع ۳۰۷ کیلوگرم (۱۳۷+۱۷۰)
▪ وزن ۷۷ کیلوگرم
۱) هونگلی لی (چین) با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم (۱۶۵+۱۹۶)
۲) جئونگ جائه لی (کره جنوبی) با مجموع ۳۴۱ کیلوگرم (۱۵۰+۱۹۱)
۳) هارم علی (عراق) با مجموع ۳۴۱ کیلوگرم (۱۵۵+۱۸۶)
▪ وزن ۸۵ کیلوگرم
۱) ویاچسلاو یرشوف (قزاقستان) با مجموع ۳۷۷ کیلوگرم (۱۷۵+۲۰۲)
۲) یونگ لی (چین) با مجموع ۳۶۹ کیلوگرم (۱۶۷+۲۰۲)
۳) سئون جونگ کیم (کره جنوبی) با مجموع ۳۵۵ کیلوگرم (۱۵۵+۲۰۰)
▪ وزن ۹۴ کیلوگرم
۱) ایلیا ایلین (قزاقستان) با مجموع ۳۹۷ کیلوگرم (۱۷۱+۲۲۶)
۲) یونگ جو لی (کره جنوبی) با مجموع ۳۷۰ کیلوگرم (۱۶۵+۲۰۵)
۳) وی چان هسیه (چین تایپه) با مجموع ۳۵۵ کیلوگرم (۱۵۷+۱۹۸)
▪ وزن ۱۰۵ کیلوگرم
۱) احد جوقیلی (سوریه) با مجموع ۳۹۲ کیلوگرم (۱۷۰+۲۲۲)
۲) یونگ جو لی (عراق) با مجموع ۳۹۱ کیلوگرم (۱۷۵+۲۱۶)
۳) بخیت آخمتوف (قزاقستان) با مجموع ۳۸۸ کیلوگرم (۱۷۵+۲۱۳)
▪ وزن ۱۰۵+ کیلوگرم
۱) حسین رضازاده (ایران) با مجموع ۴۲۵ کیلوگرم (۱۹۵+۲۳۰)
۲) جابر سالم (قطر) با مجموع ۴۱۰ کیلوگرم (۱۸۵+۲۲۵)
۳) آندری مارتمیانوف (ازبکستان) با مجموع ۳۸۱ کیلوگرم (۱۶۸+۲۱۳)
منبع : سایت پارس اسپورت


همچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری تحلیل بازارسایت انتخابخبرگزاری ایسناسایت همشهری‌آنلاینسایت شفقناروزنامه شهروندروزنامه ایرانسایت اکوایرانخبرگزاری ایلنا