جمعه, ۷ مهر, ۱۴۰۲ / 29 September, 2023
مجله ویستا

طرحهای پس‌زمینه در برنامه Word Perfect


طرحهای پس‌زمینه در برنامه Word Perfect
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است كه بخواهید در پسزمینه صفحهای كه نامهی خود را در آن تایپ میكنید، جمله های به صورت كمرنگ، چاپ نمایید و یا بخواهید متون خود را با قرار دادن تصویری در پسزمینه ی صفحه، زیباتر كنید و یا اگر در یك شركت كار میكنید بخواهید آرم شركت را به صورت كمرنگ در صفحه ی پسزمینه نامههای شركت چاپ كنید؟
برنامه ی Word Perfect قابلیتی بنام Watermark (طرح پسزمینه) دارد كه به وسیله ی آن میتوان در پسزمینهی نوشتهها، تصاویر، نمودارها و یا نوشتههای دیگری قرارداد. این طرحها معمولا" كمرنگ و به صورت سایه، در زمینهی صفحه چاپ میشوند تا خوانایی متن از بین نرود.
در برنامهی Word Perfect، برای ایجاد یا اصلاح طرحهای پسزمینه(Watermark)، قابلیتهای خوبی وجود دارد، از جمله تغییر فونت(Font) و اندازه طرحها و یا اجرای عملیات Copy,Cut, Paste.
● چگونه یك طرح پسزمینه را به متن خود اضافه كنیم؟
برای اضافه كردن طرحهای پسزمینه، اشارهگر را در جایی قرار دهید كه میخواهید
رح در آنجا قرار بگیرد. منوی Format را باز كرده و در آن گزینهی Watermark را انتخاب كنید. شما میتوانید ۲ نوع طرح پس زمینه داشته باشید كه یكی Watermark A و دیگری Watermark B نامیده میشود. اكنون یكی از طرحهای A یا B را انتخاب نمایید و روی كلمه Create كلیك كنید، یك صفحهی كاملا" سفید باز میشود كه در این صفحه میتوانید طرح پسزمینه خود را ایجاد نمایید. همچنین در بالای صفحه نوار طرح پسزمینه ظاهر میشود.
از این نوار، گزینهی Pages را انتخاب كرده و صفحاتی از نوشته خود را كه میخواهید روی آنها طرح پسزمینه موجود باشد، مشخص كنید(یعنی میخواهید این طرح روی صفحات فرد باشد یا صفحات زوج و یا هر دو صفحه) طرح پسزمینه میتواند از نوع متنی(Text) باشد و یا از نوع تصویری(Graphic). اگر میخواهید طرح پسزمینه از نوع متن باشد، از نوار طرح پسزمینه، گزینهی File را انتخاب كرده، فایلی را كه در آن متن قرار دارد، انتخاب كنید و روی دگمهی Insert كلیك كنید. در این لحظه از شما سؤال میشود كه "آیا میخواهید فایل را بر روی متنی كه روی آن كار میكنید، قرار دهید؟" روی كلمهی Yes كلیك كنید.
اگر میخواهید طرح پسزمینه از نوع تصویری باشد، كلمهی Image را از نوار طرح پسزمینه فعال كرده، فایل مورد نظر را انتخاب و سپس دگمهی OK را بزنید البته به هنگام انتخاب تصاویر جهت طرحهای پسزمینه، نوار طرح گرافیك آشكار میشود، كه از آن برای ایجاد تغییراتی در اندازه یا اضافه كردن حاشیه به تصویر استفاده كنید. پس از انتخاب تصویـر پـسزمـیـنـه روی
كلمهی Close كلیك كنید تا از این صفحه خارج شوید. اكنون از نوار طرح پسزمینه روی آیكون Close كلیك كنید، تا به متن اصلی برگردید. طرحهای پسزمینه، در حالت Draft نشان داده نمیشوند. برای مشاهده طرح پسزمینه و متن (با یكدیگر)، از منوی View گزینهی Page or view و سپس گزینهی Two page را انتخاب كنید.
● ویرایش طرحهای پسزمینه
برای ویرایش طرح پسزمینه، اشارهگر را باید روی صفحهای قرار دهید كه میخواهید طرح آن را اصلاح كنید. در مورد تغییر شدت رنگ طرحهای پسزمینه، نكتهای كه باید در نظر داشت این است كه شدت رنگ طوری نباشد كه نوشتههای متن را تحت تأثیر قرار دهد. برای انجام اینكار، از منوی Format گزینهی Watemark را انتخاب كرده و سپس مشخص كنید كه كدام طرح (طرح A یا B) را میخواهید تغییر دهید و بعد روی Edit كلیك كنید. از روی نوار طرح پسزمینه، گزینهی Shading را فعال و سپس درصد رنگ را برای متن و یا تصویر انتخاب كنید. پس از انتخاب درصد رنگ روی كلید OK و سپس كلید Close كلیك كنید. تا به متن خود برگردید. به طور پیشفرض درصد رنگ طرح پسزمینه ۲۵% است.
شما حتی میتوانید تصاویر پسزمینه را حركت دهید و یا بچرخانید. برای اینكار، اشارهگر را روی صفحه مورد نظر قرار دهید. از منوی Format گزینه Watermarke و سپس Edit را انتخاب كنید. از منوی اصلی گزینههای Edit Box و Graphics را انتخاب كنید تا نوار طرح گرافیكی نمایش داده شود. در این جا میتوانید محتویات متن، اندازه و یا محل آن را تغییر دهید و یا كادری برای متن خود درست كنید. برای این كار روی كلید Tools كلیك كنید و از لیست ارایه شده استفاده كنید تا تصویر گرافیكی خود را درست كنید. وقتی كه كارتان به اتمام رسید و خواستید به متن اصلی برگردید، روی كلید Close كلیك كنید.
● حذف و یا توقف طرحهای پسزمینه
شما میتوانید از هر صفحهای كه خواستید طرحهای پسزمینه را از كارتان حذف كنید. برای این كار، اشارهگر را روی محل مورد نظر قرار دهید و از منوی Format، گزینهی Watermark را انتخاب كنید. هر یك از طرحهای A یا B را كه میخواهید انتخاب نموده و روی كلمه Discontinue كلیك كنید، به این ترتیب طرح مورد نظر (A یا B) از آن صفحهی بعد در متن شما قرار نمیگیرد.
اگر بخواهید طرح پسزمینه در برخی صفحات خاص، قرار نگیرد، ابتدا اشارهگر را روی آن صفحه قرار دهید سپس از منوی Format گزینههای Page و بعد Suppress را انتخاب كنید. پس از مشخص كردن A یا B، روی كلید OK كلیك كنید.
منبع : کامپیوتر جوان


همچنین مشاهده کنید

سایت مجله شبکهسایت رکناسایت پارسینه پلاسسایت عصرایرانسایت الفخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیسایت باتوسایت پارسینهسایت تجارت نیوز