جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


کتاب هدیه: انسان موفق: گزیده‌ی سخنان اثربخش


کتاب هدیه: انسان موفق: گزیده‌ی سخنان اثربخش
نویسنده : فلاحی، منصور
شماره کنگره : ۸ف۲ف/BJ۱۶۱۸
شابک : ۹۶۴-۶۷۹۶-۱۴-۱
رده دیویی : ۱۵۸.۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۰
تعداد صفحه : ۴۲۴
نوبت چاپ : ۳