دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

۸ فوریه سا ل ۱۹۵۷ ـ زاد روز کتابخانه سیار (بوک موبیل)


۸ فوریه سا ل ۱۹۵۷ ـ زاد روز کتابخانه سیار (بوک موبیل)
دیروز زادروز کتابخانه سیار ( بوک موبیل) بود . نخستین واحد « کتابخانه سیار » هشتم فوریه سا ل ۱۹۵۷ در شهر سانفرانسیسکو ( آمریکا ) آغاز بکار کرد که این ابتکار به سرعت جهانی شده است.
این کتابخانه ها شعب کتابخانه های عمومی هستند که از بام تا شام در ساعات معین در میدانها و نقاط مشخص شهر متوقف می شوند و شهروندان به انها مراجعه می کنند . این واحدها معمولا در یک اتوبوس از رده خارج شده شهری که رنگ آمیزی مجدد می شود قرار دارند . هر کتابخانه عمومی شهر دارای چند واحد سیار است که هرکدام مسیر مشخص دارند و شهرداری ها هزینه آنها تقبل می کنند.
این اتوبوسها کتب رفرنس ( مرجع که غیر قابل عاریه دادن است ) و مجلات تخصصی ، نوار و کاست فیلمهای آموزشی را باخود حمل می کنند. در سابق ، کارتهای کاتالوگ کتابها را با خود می بردند و اینک به کامپیوتر حاوی فهرست کتابها بر حسب نام مولف ، عنوان کتاب و یا موضوع آن مجهزند . در هر اتوبوس یک کتابدار حرفه ای کار می کند که در عین حال ممکن است رانندگی اتوبوس را هم بر عهده داشته باشد. ساکنان محل به این کتابدار مراجعه و پاسخ پرسشهای خود را در یافت می دارند. اگر کتابی را بخواهند عنوان و مولف و موضوع را به کتابدار می دهند . کتابدار در بازگشت به کتابخانه مرکزی کتاب را دریافت می دارد و اگر موجود نباشد از یک کتابخانه دیگر در هر گوشه کشور که باشد عاریه می کند و تلفنی به متقاضی اطلاع می دهدکه چه روزی و ساعتی ودر چه محلی برای دریافت کتاب مراجعه کند . همچنین کسانی که از هر کتابخانه شهر کتاب عاریه کرده اند می توانند کتاب را به این واحد باز گردانند و لزومی به رفتن به کتابخانه نیست . مردمی که کتاب اضافی در خانه دارند و یا بخواهند کتاب به کتابخانه اهداء بکنند به همین واحدها مراجعه می کنند و کتاب تحویل می دهند. تلفنی هم می شود از کتابخانه شهر کتابی را خواست و در این واحدها تحویل گرفت.
در کشورهای انگلیسی زبان « کتابدار حرفه ای » کسی است که در این رشته از دانشگاههای مشخصی دست کم فوق لیسانس گرفته باشد.زیرا که باید قادر باشد به هر پرسشی پیرامون هر موضوعی با مراجعه به کتب و منابع مرجع پاسخ دهد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز