دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

ابوجعفر ، محمد بن عبدالرحمان ابن قبهٔ رازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و متکلم شیعی
با کلینی معاصر بود. نزد ابوالقاسم کعبی بلخی ، متکلم معتزلی ، درس خواند. نخست معتزلی بود ، اما پس از مدتی شیعه شد. ابن بطه و ابوالحسن سوسنجردی از شاگردان وی بودند. ابن ابی‌الحدید ، شیخ مفید و سید مرتضی از کتاب "الانصاف فی الامامهٔ" روایت کرده‌اند. سوسنجردی در ملاقاتی که با ابوالقاسم بلخی داشت ، کتاب "الانصاف" ابن ‌قبه را به وی تسلیم کرد. بلخی ردی بر آن نوشت به‌نام "المسترشد". سوسنجردی "المسترشد" را نزد ابن قبه آورد. ابن قبه نیز ردی بر آن نوشت به‌نام "المستثبت". سوسنجردی دیگر بار به نزد بلخی رفت و "المستثبت" را به وی داد. بلخی نیز ردٌی بر آن نوشت ، اما ابن قبه قبل از آنکه این ردیه را دریافت کند؛ وفات کرد. از دیگر آثارش: "الامامهٔ"؛ "الرد علی‌الزیدیه"؛ "الرد علی‌ابی علی‌الجبائی"؛ "المسألهٔ‌المفردهٔ فی الامهٔ"؛ "التعریف".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت پارسینه پلاسسایت اقتصاد 24سایت نی نی بانسایت تجارت نیوزسایت زومیتسایت نورنیوزسایت چیدانهسایت دیدارنیوزسایت انصاف نیوزروزنامه ایران