دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

گزارش ۲ مورد اختلال ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه


گزارش ۲ مورد اختلال ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه
شکایات جسمی یکی از مهمترین تظاهرات بیماران با مشکلات روانی است که به اشکال مختلف خود را نشان می دهد. تظاهرات ریوی از شکایتهای نسبتا شایع جسمی هستند که در این میان تنگی نفس و سرفه مزمن جز شایعترین شکایتهای ریوی محسوب می شوند و خلط خونی از علائم نسبتا نادر می باشد. یکی از اختلالات روانی که با مشکلات جسمی بروز می کند اختلال ساختگی است. در این اختلال بیمار خودآگاه ولی غیر ارادی، یک سری علائم جسمی را از خود نشان می دهد که با این عمل سعی در فریب دادن اطرافیان و پزشک دارد، بدون اینکه چشم داشتی از رفتار خود داشته باشد. در این مقاله ۲ بیمار معرفی می گردند که هر ۲ نفر، بعلت خلط خونی مراجعه کرده بودند و بررسیهای مختلف تشخیصی، علت جسمی را برای شکایت آنها نشان نداده بود. در نهایت پس از مدتی مشخص شد که منشا خلط خونی، اختلال ساختگی است که در نتیجه آن، بیماران به روانپزشک معرفی گردیدند.
امین احتشامی افشار
عسگر زحمتکش
آرش میراب زاده
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرهاسایت ورزش سهسایت نامه نیوزروزنامه خراسانسایت الفروزنامه تعادل