سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ دی


 ۱۴ دی
● متولدین فروردین ماه (بره):
این طور نیست که من شما را به حماقت یا مستی دعوت کنم اما بایستی کارهای مشکل و روزمره تان را کنار بگذارید. شما اگر با تمام وجود هم کار کنید . به جز سردرگمی و اضطراب خاتمه ای نخواهید داشت . امروزتان را در آرامش بگذارنید و با تفکر رویاریی آن آزاد باشید.
● متولدین اردیبهشت ماه (گاو):
ستارگان می گویند که امروز شما بسیار جذاب و خوش زبان شده اید، پس از این استعدادهای خوب تان در راه هایی مناسب استفاده کنید. سعی کنید با هر کسی که می خواهید بر روی او تاثیر بگذراید. صحبت کنید چرا که به زودی تاثیری عالی بر وی خواهید گذاشت. ممکن است مواردی را امروز عنوان کنید که در حالت طبیعی سخت و سنگین باشند ولی در این زمان با چنان مهارتی عنوان می شوند که کسی اهمیت نمی دهد.
● متولدین خرداد ماه (دوقلوها):
شخصی امروز رازی را برای شما بازگو خواهد کرد که انتظار دارد همانند زندگی تان، از آن محافظت کنید. هم چنین می خواهد که با او آن همدردی و همفکری لازم را بکنید. در عوض، شما از بیان مطالبی که تا به حال بازگو نکرده بودید، احساس رضایت کرده و خوشحالید که آن را با شنونده ای دلسوز و همفکر در میان گذاشته اید.
● متولدین تیر ماه (خرچنگ):
امروز دوستان نزدیک بیشتر از اعضای خانواده همراهان خوبی هستند.آنقدر نگرانی واضطراب دارید که نمی توانید از در کنار برادر و خواهر بودن نهایت لذت را ببرید.اگر می توانید آن ها را به حال خودشان بگذارید تا خودشان مشکل شان را حل کنند.
● متولدین مرداد ماه (شیر):
به شدت تمایل دارید از یک موضوع خشن پرهیز کنید و هیچ کس هم شما را مقصر نمی داند اما لازم هم نیست نگران باشید و اضطراب پیدا کنید. تا زمانی که با این افراد بداخلاق و گستاخ روراست و رک باشید لازم نیست نگران چیزی باشید مگر این که خودتان خلاف این مسئله را قبول داشته باشید. اگر فرزندانی دارید کمی مشکل ساز هستند، بهتر است با آنها صحبت کنید و ببینید در ذهنشان چه می گذرد.
● متولدین شهریور ماه (سنبله):
امروز زندگی اجتماعی شادتری نسبت به گذشته دارید و زندگی عشقی تان هم در حال تغییر است . این موضوع به شما انگیزه می دهد . اگر سرگرمی خلاقی دارید می توانید در آینده نزدیک از آن سود ببرید. چیزی که به آن نیاز دارید روزی آرام و ساکت است . لازم نیست از دست دیگران فرار کنید اما برای آنها توضیح دهید که چه احساسی دارید در غیر این صورت احساس می کنند شما آن ها را نادیده گرفته اید و فراموش کرده اید.
● متولدین مهرماه (ترازو):
اگر برای موفقیت در کاری برنامه ریزی می کنید،نگران هستید که آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود.اگر مدت زیادی است که با دوستان بیرون نرفته اید با آنها قرار بگذارید و با هم بیرون بروید.
● متولدین آبان ماه (عقرب ):
وضعیت در حال حاضر رو به بهبود است بخصوص تفاهم تو وهمسرت زمینه این شرایط را فراهم ساخته ودر اینده ازاین هم بهتر خواهد شد.
● متولدین آذر ماه (کمان ):
امروز روز خوبی است برای انجام کارهای نیمه تمام زیرا کارهای نیمه تمام ذهن تورا مشوش ومشقول می کند باید تکلیف انها را یکسره کنی.
● متولدین دی ماه (بز ):
نباید اجازه دهی که غرور وخود خواهی تو را به ورطه ای بیندازد که بیرون امدن از ان دشوار است همیشه منافع دراز مدت خود را در نظر داشته باش و تابع احساساتی زود گذر نشو.
● متولدین بهمن ماه (ظرف آب ):
به اینده باید امیدوار و خوش بین بود زیرا همین خوش بینی مهم ترین سرمایه تو در این شرایط است به زودی کارها رو به راه شده و بعضی موانع رفع خواهد گردید.
● متولدین اسفند ماه (ماهی):
اگر رک و راست باشید، دیگران صداقت شما را تحسین می کنند. این بار زیادی صداقت داشته اید سعی کنید دست از افراط بردارید.
منبع : مطالب ارسال شده