پنجشنبه, ۱۳ مهر, ۱۴۰۲ / 5 October, 2023
مجله ویستا

افسردگی ناشی از کم توجهی


افسردگی نوعی حالت روحی است كه در نتیجه نداشتن شغلی در خور توجه در انسان به وجود می آید . هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب مصون نیست. هر فردی در طول عمر خود بالاخره طعم ناگوار محرومیت ، یأس ، سرخوردگی و ماتم را می چشد ولی این حالت هیچوقت نمی تواند یك بیماری تلقی شود؛ بلكه در واقع یك نوع واكنش در برابر حوادث ناگوار زندگی است احساس بیهودگی و ملالت تدریجی نیز از عوامل تشدید كننده این حالت محسوب شود به طوری كه نوعی كسالت مزمن را به وجود می آورد كه با شدت خود ادامه زندگی را برای شخص غیر ممكن می سازد و در بعضی موارد حتی منجر به خودكشی می شود. در این صورت نمی توان افسردگی را یك حالت دانست بلكه یك نوع بیماری روانی است كه درمان قطعی نیز ندارد و تنها درمان آن به دست خود شخص بیمار است.
زنان خانه دار به دلیل آنكه بیشتر اوقات زندگی خود را در خانه به سر می برند و باانجام كارهای تكراری و روزمره به نوعی خستگی روحی می رسند در زمره این افراد قرار می گیرند این قبیل زنان همواره از دردهای جسمانی می نالند در حالی كه غالب خستگی های روزمره آنها ناشی از حالات فكری نظیر عصبانیت – ملالت – قدرناشناسی افراد و بیهودگی نسبت به زندگی است و در حقیقت خستگی كه صرفاً جنبه جسمانی داشته باشد وجود ندارد. بیشتر حالات فوق را در زنانی می توان مشاهده كرد كه به تازگی زندگی مشترك خود را شروع كرده اند و دارای فرزند نیستند و در واقع انتظارات بیشتری با نسبت به زنان دیگر از همسران جوان خود دارند. در حالی كه در جامعه امروز ایران مردان به دلیل وضعیت ناهنجار اقتصادی اوقات بیشتری را در خارج از خانه صرف می كنند و برای دستیابی به یك زندگی ایده آل مجبورند كه در روز دو یا سه شیفت كاری داشته باشند و این عدم حضور طولانی آنها در خانه بیشترین صدمه را متوجه همسران و در بعضی موارد متوجه فرزندان آنها می كند و همین احساس كه توجهی نسبت به آنها نمی شود كم كم در آنها حالات روحی افسردگی ایجاد می كند. اما می توان با این حالت مبارزه كرد. درمان افسردگی تنها در طی زمان و با تحمل صبر و بردباری میسر خواهد بودو تنها به دست خود شخص صورت می گیرد. در واقع شخص باید از درون باخود بجنگد و زمان فراغت خود را با مسائل دیگری همچون هنرهای دستی و مطالعه كتب راهنما كه نقش ارزنده ای دارند سرگرم كند. به راحتی می توان با یك برنامه ریزی دقیق و منظم مسیر زندگی را از حالت ركود و یكنواختی نجات داد. به عنوان مثال می توانید برای مقابله با ایجاد احساس كم توجهی و قدر ناشناسی همسر خود محسنات او را در نظر داشته و یا حتی بر روی كاغذی یادداشت و در جایی از خانه نصب كنید و به مرور آن بپردازید از طرف دیگر می توانید هر روز با خود صحبت كنید و افكاری چون خوشی، نیرومندی و آرامش را به مغز خود راه داده و اجازه ندهید یكنواختی و كسالت غبار غم را بر زندگی شما بیفشاند.
منبع : بنياد انديشه اسلامي


همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینسایت انرژی پرسسایت ورزش سهسایت تابناکروزنامه همشهریسایت دیجیاتوسایت مثلث آنلاینسایت ساعدنیوزسایت انصاف نیوزسایت فرارو