چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن علی‌بن ابراهیم‌بن سلمه قطان قزوینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۵۴ -۳۴۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث ، فقیه و ادیب
محدث و شیخ قزوین بود. به طلب حدیث مسافرت‌هائی به عراق و یمن بود و به نقل شاگرد خود ، ابن فارس قزوینی ، از وی حاصل این سفرها حفظ یک‌صد هزار حدیث بوده است. او "سنن" ابن ماجه قزوینی را از خود وی استماع کرده و همچنین از محمدبن فرج ازرق و ابو حاتم رازی و ابراهیم‌بن دیزیل و حارث‌بن ابی اسامه و قاسم‌بن محمد دلاّل و یحیی‌بن عبدک قزوینی و اسحاق‌بن ابراهیم دبری و حسن‌بن عبدالاعلی بوسی و هم‌طبقۀ آنان حدیث شنید. وی بر حسن‌بن علی ازرق - به حرف کسائی - قرائت نمود و احمدبن نصر شذائی قاری بر قطان قرائت کرد. زبیربن عبدالواحد حافظ ابوالحسن نحوی و ابوالحسین احمدبن فارس لغوی و احمدبن علی‌بن لال و ابو سعید عبدالرحمان‌بن محمد قزوینی و قاسم‌بن ابی منذر خطیب از وی حدیث شنیده‌اند. ابوی‌‌علی خلیلی گوید که وی شیخی عالم به جمیع علوم و تفسیر و فقه و نحو و لغت بود. جماعتی از شیوخ قزوین گفتند که قطان مانند خود زهد و فضل ندیده است.
منبع : مطالب ارسالی