چهارشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۲ / 31 May, 2023
مجله ویستا

حضرت‌ صالح‌(ع‌)


حضرت‌ صالح‌(ع‌)
صالح‌ در میان‌ قوم‌ ثمود كه‌ ثمود از نوادگان‌ حضرت‌ نوح‌ بوده‌ زندگی‌ می‌ كردونسب‌ صالح‌ هم‌ به‌ ثمود می‌ رسد.
قوم‌ ثمود در سرزمین‌ حجر كه‌ بین‌ عربستان‌ وسوریه‌ قرار داشت‌ زندگی‌ می‌ كردند.قوم‌ ثمود مردمی‌ متمدن‌ بودند كه‌ برای‌ سكونت‌ خود قصرها می‌ ساختندو از كوهها با مهارت‌ خاصی‌ خانه‌ می‌ تراشیدند و دل‌ كوهها را می‌ تراشیدند.شغل‌آنان‌ زراعت‌ و احداث‌ قنوات‌ و غرس‌ نخلها بوده‌ وزندگی‌ آسوده‌ وخوشی‌ داشتند.آنان‌ كمتر از سیصدسال‌ عمر نمی‌ كردند و بعضی‌ تا هزارسال‌ هم‌ عمرمی‌ نمودند.متأسفانه‌ بت‌ پرستی‌ در میان‌ آنان‌ مرسوم‌ شد و خداوند تعالی‌ برای‌ هدایتشان‌ صالح‌ را در سن‌ شانزده‌ سالگی‌ كه‌ از خانواده‌های‌ اصیل‌ ومحترم‌خودشان‌ بود و به‌ عقل‌ و علم‌ در میانشان‌ ممتاز و معروف‌ بود را فرستاد.صالح‌ تاسن‌ صد وبیست‌ سالگی‌ در میان‌ قومش‌ مشغول‌ هدایت‌ بود ولی‌ فقط‌ افراد قلیلی‌ به‌او پیوستند تا اینكه‌ عذاب‌ الهی‌ بر قوم‌ ثمود نازل‌ شد و آن‌ مردم‌ بت‌ پرست‌ به‌وسیله‌ صیحه‌ وزلزله‌ و صاعقه‌ نابود شدند.قبر صالح‌ در قبرستان‌ وادی‌ السلام‌ نجف‌می‌ باشد.
● صالح در قرآن
به‌ قسمتی‌ از سخنان‌ صالح‌ خطاب‌ به‌ قومش‌ وجوابهای‌ مردم‌ بت‌ پرست‌ اشاره‌می‌ نمائیم‌:
«صالح‌ به‌ قومش‌ گفت‌:چرا تقوا ندارید؟من‌ برای‌ شما پیامبری‌ امینم‌.پس‌تواداشته‌ واز من‌ پیروی‌ كنید.من‌ از شما مزد نمی‌ خواهم‌ كه‌ مزدم‌ با خداست‌.آیا شمادر حال‌ امنین‌ رها خواهید شد؟در باغها وچشمه‌ سارها و كشتزارها و درختهای‌ خرمایی‌ كه‌ میوه‌اش‌ لطیف‌ است‌؟در حالی‌ كه‌ از كوهها خانه‌ها می‌ تراشید!پس‌ تقواداشته‌ واز من‌ فرمان‌ برید و از مسرفین‌ اطاعت‌ نكنید آنها كه‌ در زمین‌ تباهكاری‌ می‌ كنند وكار نیك‌ وشایسته‌ نمی‌ نمایند. آنها گفتند: تو جادوشده‌ای‌ !تو آدمی‌ مثل‌ما هستی‌ و اگر راست‌ می‌ گویی‌ معجزه‌ بیاور!»
«صالح‌ گفت‌:ای‌ قوم‌ من‌!چرا برای‌ عذاب‌ عجله‌ می‌ كنید؟چرا از خدا آمرزش‌نمی‌ خواهید شاید به‌ شما رحم‌ كند؟ آنها گفتند: ما تو ویارانت‌ را به‌ شگون‌ و فال‌ بدگرفته‌ایم‌!صالح‌ گفت‌:این‌ فال‌ شما نزد خدا می‌ ماند وشما در معرض‌ امتحان‌هستید.»
«صالح‌ به‌ قوم‌ ثمود گفت‌:ای‌ قوم‌ من‌!خدای‌ واحد را بپرستید كه‌ غیر از اوخدایی‌ نیست‌.من‌ از طرف‌ خدا معجزه‌ آورده‌ام‌.كه‌ این‌ شتر خدا است‌ كه‌ باید او رارها كنید تا در زمین‌ خدا بخورد و او را اذیت‌ نكنید كه‌ عذاب‌ الهی‌ شما را فرا خواهدگرفت‌.یادتان‌ باشد كه‌ خدا شما را بعد از قوم‌ عاد،در این‌ زمین‌ ساكن‌ نمود كه‌ ازجاهای‌ نرمش‌ قصر بسازید و از سنگهای‌ كوه‌ خانه‌ درست‌ می‌ كنید.پس‌ بیادنعمتهای‌ خدا باشید ودر زمین‌ فساد نكنید.
عده‌ای‌ از گردنكشان‌ قومش‌ به‌ پیروان‌ صالح‌ گفتند آیا شما یقین‌ دارید كه‌صالح‌ از طرف‌ خدا آمده‌ است‌؟گفتند ما به‌ آنچه‌ صالح‌ بدان‌ فرستاده‌ شده‌ ایمان‌داریم‌.گردنكشان‌ گفتند ولی‌ ما به‌ آنچه‌ شما بدان‌ ایمان‌ آورده‌اید كافریم‌!سپس‌ ناقه‌خدای‌ را كشتند و از امر خدا سرپیچی‌ نمودند وگفتند ای‌ صالح‌ !آنچه‌ از عذاب‌وعده‌ دادی‌ بیاور!ناگاه‌ زمین‌ لرزه‌ آنان‌ را فرا گرفت‌ و درخانه‌ های‌ خود بر رو افتاده‌مردند.صالح‌ خطاب‌ به‌ آنان‌ (مرده‌های‌ آنها)گفت‌:ای‌ قوم‌ من‌!من‌ پیا خدایم‌ رارساندم‌ و به‌ شما نصیحت‌ كردم‌ ولی‌ شما افراد خیرخواه‌ را دوست‌ ندارید.
منبع: الشیعه قران
منبع : سایت قرآنی سحر سحر


همچنین مشاهده کنید

سایت اعتماد آنلاینسایت برترینهاسایت عصرایرانخبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری صدا و سیماسایت همشهری‌آنلاینسایت تاپ نازسایت لنداسپاسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری فارس