یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

حاج سیدصدرالدین حسینی مجتهد شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: سیدابواطالب
تولد و وفات: (۱۳۲۱ - ... ) قمری
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه، عالم دینی و شاعر
پس از طی مقدمات به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا از محضر آیت‌الله آقا میرزا محمدتقی شیرازی و آیت الله آقا ضیاءالدین عراقی و آیت‌الله نایینی و آیت‌‌الله اصفهانی استفاده نمود ، تا به مقام اجتهاد رسید و با دریافت اجازه‌اجتهاد به وطن خود بازگشت و به وظایف شرعی و تدریس پرداخت. وی در طول زندگی دچار دشواریهایی از قبیل تبعید و تحت نظر بودن و سایر تضییقات شد. او دارای طبعی موزون وذوقی سرشار بود و اشعار بسیار در مواعظ و مدایح و غیره دارد. وی جمعیتی به نام جمعیت اتصار تشکیل داد ، اما خود وی بیشتر در کتابخانهٔ شخصی‌اش به مزالعه و تألیف و تصنیف اشتغال داشت. از آثارش: "دایرهٔ‌المعارفی است در بیت جلد به نام "مجموعهٔ‌الاشقات" که در هر دو علم و فنی که توانسته ، نگاشته است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد 24سایت نامه نیوزسایت فرازدیلیسایت نورنیوزسایت اقتصادنیوزسایت دیدارنیوزسایت ورزش سهسایت انرژی پرسسایت مشرقروزنامه ایران