سه شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۴۰۱ / 16 August, 2022
مجله ویستا

لقائی استرآبادی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و شاعر
در عهد اکبرشاه(۹۶۳-۱۰۱۴ق) به هند رفت و در جونپور با خان زمان خان علی‌قلی خان شیبانی ، متخلص به سلطان (م۹۷۴ق) پس حیدر سلطان ازبک ، مصاحبت و معاشرت نمود. از اوست:
برزبانم حرف تیغ دلستان من گذشت
خیر باشد ، طرفه حرفی بر زبان من گذشت
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه آفتاب یزدسایت دیدبان ایرانسایت انتخابخبرگزاری فارسخبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری ایرناروزنامه آرمان ملیسایت رکناسایت اکوایرانسایت مشرق