دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

حبیب اله بدیعی


حبیب اله بدیعی
▪ حبیب اله بدیعی (١۳١٢ـ١۳٧١)
درشهرستان سواد کوه ( استان مازندران ) به دنیا آمد. بدیعی آهنگساز و نوازنده ویولن بود. بدیعی در دانشگاه تهران در رشته زمین شناسی تحصیل کرد. استادان او لطف اله مفخم پایان (سه سال)، صبا (دو سال)، چینگوزیان ( یک سال ) بودند. بدیعی برای فعالیت هنری در سال ١۳۳١ به رادیو رفت و تکنواز ویولن درارکستر ارتش بود. در سال ١۳۳٢ در رادیو گروه موسیقی را به راه انداخت. در سال ١۳۳٦ رهبری ارکسترموسیقی رادیو و باربد و نکیسا را به عهده داشت.
منبع : زندگی نامه اساتید موسیقی ایران