پنجشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۴۰۲ / 8 June, 2023
مجله ویستا

بسته پیشنهادی آب، کشاورزی و منابع طبیعی ـ بخش پایانی


بسته پیشنهادی آب، کشاورزی و منابع طبیعی ـ بخش پایانی
- وزارت جهادکشاورزی موظف است برنامه عملیاتی خودکفایی پایدار در ده قلم از محصولات اساسی زراعی و چهار قلم از محصولات دامی را ظرف مدت شش ماه تهیه و الزامات و منابع آن را تعیین نماید، دولت مکلف به تامین منابع موردنیاز و الزامات خواسته شده می باشد.
- وزارت جهادکشاورزی موظف به تجهیز و بازسازی قرنطینه‌های دامی و گیاهی و ارتقاء سلامت تولیدات و واردات محصولات غذایی تا حد استانداردهای قابل قبول ملی و حسب ضرورت بین المللی و جلوگیری و کاهش تهدیدات ناشی از واردات محصولات به ویژه در زمان تهدیدات نرم با استفاده از امکانات بخش دولتی و توان بخش غیردولتی می باشد.
- دولت موظف است نسبت به ارتقاء شاخص ضریب امنیت غذایی محصولات اساسی و افزایش تولید و فرآوری محصولات تا رسیدن به رتبه دوم در سطح کشورهای منطقه تا پایان برنامه پنجم اقدام نماید. - در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به منظور بهره برداری مطلوب از ظرفیت‌ها و توان موجود در کشور، به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده می شود برای ارایه خدمات فنی، مهندسی و مدیریتی و مشاوره ای، نسبت به فعال سازی شرکت‌ها، کلنیک‌ها و نهادهای توسعه ای بخش غیردولتی اقدامات لازم را از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان دامپزشکی معمول داشته و برنامه عملیاتی آن را تدوین نماید.
- دولت موظف است با ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و نهادهای بخش غیردولتی و ارتقاء انواع تست‌ها برابر ضوابط کشورهای هدف، نسبت به بسته بندی استاندارد محصولات باغی به میزان دو برابر سال پایه برنامه پنجم اقدام نماید.
- وزارت جهادکشاورزی موظف است اقدامات لازم را برای گستر ش کشاورزی صنعتی، ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها با رویکرد به توسعه مدیریت دانش و منابع انسانی و اصلاح ساختار تمرکززدایی بخش دولتی، و استفاده از توان بخش غیردولتی به انجام رسانده و برنامه عملیاتی آن را تهیه و تدوین نماید.
- وزارت جهادکشاورزی موظف است نسبت به توسعه پژوهش‌های کاربردی، ارتقاء دانش، بینش و مهارت تولیدکنندگان بخش کشاورزی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به میزان دو برابر میزان فعلی با استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی خود و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و توسعه تشکل‌های کارآمد اقدام نماید.
- وزارت جهادکشاورزی موظف است نسبت به توسعه تحقیقات، آموزش و ترویج کاربردی و تقاضا محور اقدام نموده و فرآیندهای اجرایی را که متضمن انتقال یافته‌ها به بهر ه‌برداران جامعه هدف می باشد را تهیه و شرایط لازم را برای تولید بذور اصلاح شده، پرمحصول و با کیفیت مناسب را فراهم نماید، برای این منظور دستگاه مذکور ملزم به حمایت و تقویت بخش خصوصی در این زمینه ها می باشد به نحوی که تا پایان برنامه پنجم ۲۵ درصد تحقیق، آموزش و ترویج توسط بخش غیردولتی انجام گیرد.
- به منظور توسعه تشکل‌ها و تقویت و کارآمدسازی سازمان‌های مردم نهاد، تعاونی‌ها، اتحادیه‌های تخصصی، استانی ، منطقه‌ای و سراسری وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ظرف مدت یک ساله برنامه عملیاتی لازم را تهیه و به دولت ارایه نماید.
- وزارت جهادکشاورزی موظف است در وا حدهای هیدرولوژیک و براساس تطبیق نسبی آن با واحدهای سیاسی کشور، نسبت به ایجاد سایت هواشناسی اقدام نماید به نحوی که تمامی واحدهای هیدرولوژیک در قالب سیاست بخش تا پایان برنامه پنجم دارای امکانات مرتبط با هواشناسی باشند.
- وزارت نیرو موظف است طی برنامه پنج‌ساله پنجم سالانه به طور متوسط سه میلیارد مترمکعب آب علاوه بر ۸۶ میلیارد مترمکعب فعلی، را کلاً به صورت حجمی، در زمان و مکانی که وزارت جهادکشاورزی در واحدهای هیدرولوژیک تقاضا و تعیین می‌نماید در اختیار آن قرار دهد تا نسبت به تخصیص بهینه آن برای الگوی کشت مدنظر و اهداف تولیدی برنامه از طریق مقتضی به ویژه تشکل‌های مرتبط اختصاص یافته و مدیریت و مالکیت تاسیسات آبی را به این تشکل‌ها انتقال دهد.
- دولت مکلف است با تخصیص اعتبارات و تسهیلات مناسب به شرکت مادرتخصصی صندوق سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت مردم را در طرح‌های تامین آب و توسعه سیستم آبیاری و اجرای روش‌های بهینه سازی مصرف آب را به گونه ای فراهم نماید که در صورت اتمام طرح و تایید آن از سوی وزارت جهادکشاورزی کلیه اعتبارات و تسهیلات اعطایی اصل و فرع آن به عنوان سرمایه پایه صندوق برای توسعه سرمایه گذاری به کار گرفته شده و نیاز ی به استرداد تسهیلات نباشد تا در طر ح‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
- دولت موظف است تمهیدات و اعتبارات موردنیاز را براساس نظام بودجه عملیاتی به طور همزمان برای تامین آب و اقدامات سازه ای و غیر سازه ای و طرح های آب و خاک به عمل آورده و اعتبار لازم را برای احداث کامل شبکه های آبیاری اصلی و فرعی در تمامی اراضی آبخور سدهای موجود و در دست ساخت، و همچنین احداث شبکه های آبیاری مدرن را حداقل در سطح پنجاه درصد اراضی آبی کشور تامین و در بودجه سنواتی لحاظ کند و همچنین نسبت به کنترل کامل آب‌های خروجی از کشور اقدا م نموده و به تناسب میزان آب استحصالی، نسبت به توسعه اراضی آبی و احداث کامل شبکه‌ها اقدام نماید.
- وزارت جهادکشاورزی موظف است در راستای گسترش کشاورزی صنعتی، ارتقاء بهره‌وری منابع و حفظ حاصلخیزی و جلوگیری از زه‌دار شدن اراضی برنامه عملیاتی که در آن هدف‌گذاری ۱ میلیون هکتار شامل ۵۰۰ هزار هکتار توسعه شبکه فرعی آبیاری، ۲۵۰ هزار هکتار زهکشی، ۵/۱ میلیون هکتار بهبود شیوه‌های آبیاری سنتی، یک میلیون هکتار سیستم های نوین آبیاری و ۱۵۰ هزار کیلومتر پوشش انهار و انتقال آب با لوله را تهیه نموده و اعتبارات و سرمایه گذار ی‌های مورد نیاز را برآورد نموده و با استفاده از ظرفیت و همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، شرکت مادرتخصصی صندوق سرمایه گذاری و تشکل های مرتبط نسبت به اجرایی نمودن آن تا پایان برنامه پنچم اقدام نماید.
- وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست نسبت به ایجاد ساز و کارهای مناسب و تعادل بخشی بین تغذیه و برداشت سفره‌ها و جلوگیری از افت بیشتر سطح آب های زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه و بحرانی اقدام نموده تا دشت‌های مذکور به لحاظ میزان و عمق آب زیرزمینی در سال ۱۹۹۳ به حالت طبیعی برگشت نمایند و مشکلات زیست محیطی نیز رفع گردد.
- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت شش ماه لایحه قانون جامع آب را با تاکید بر مدیریت جامع و تقاضا محور به نحوی تعیین نمایند که این قانون شمولیت تام بر کلیه قوانین جاری داشته و پس از تصویب در تمامی امور مرتبط صرفاً همین قانون ملاک عمل باشد.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون نسبت به ارایه روش شناسی و ارایه الگوی سنتز برنامه‌ریزی در واحدهای هیدرولوژیک به عنوان واحد جغرافیایی برنامه ریزی مبتنی بر توسعه پایدار شامل ؛ جنبه‌های محیطی – اکولوژیکی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فضایی، نهادی – سازمانی و گسترش کشاورزی صنعتی اقدام نموده و با تصویب آن نسبت به پوشش ۵۰ درصدی واحدهای هیدرولوژیک در برنامه پنجم براساس الگوی مذکور اقدام نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظف هستند برای مقابله با تنش های آبی و بهبود آبیاری و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، اجرای روش‌های کم آبیاری و استفاده از آب‌های غیرمتعارف، برنامه عملیاتی تهیه و نسبت به برآورد منابع و الزامات اقدام نموده و منابع موردنیاز را هر ساله در بودجه سنواتی منظور و سیستمی را طراحی نماید که با توجه به شرایط هر منطقه، انجام آبیاری به رو ش‌های مشخصی توصیه و مورد حمایت قرار گیرد.
- در راستای توسعه پایدار و حفظ حاصلخیزی و نگهداری و ترمیم بافت خاک و افزاش توان ذخیره سازی آب در خاک، وزارت جهادکشاورزی و وزارت نفت موظف به تهیه و اجرای بر نامه تولید و مصرف انواع کود براساس نیاز خاک و با تاکید بر مصرف ریزمغذی‌ها، گوگرد و پتاسه می باشند، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی می بایست به نحوی برنامه‌ریزی نماید که استفاده از کودهای آلی – زیستی در حداقل ۱۰ درصد از اراضی آبی با اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی صورت پذیرد.
- وزارت جهاد کشاورزی مسئول سیاست گذاری و برنامه‌ریزی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی تعیین گردیده و دولت موظف است در راستای گسترش کشاورزی صنعتی و ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیل برای پوشش حداقل پنجاه درصد محصولات تولیدی، احداث و را ه اندازی گلخانه ها تا سطح حداقل ۴۰ هزار هکتار و گسترش مجتمع‌های دامپروری و پرورش طیور و آبزیان به میزان دو برابر وضعیت موجود، با استفاده از منابع داخلی و حساب صندوق توسعه ملی و اعتبارات ارزی تسهیلات مناسب در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
- به منظور ارتقاء بهره وری و ا فزایش توان رقابتی تولیدکنندگان کشاورزی و روستائیان دولت موظف است جهت حمایت از بخش غیردولتی برای کاهش ۵۰ درصد ضایعات در مراحل مختلف تولید تا مصرف نسبت به سال ۱۳۸۸ تمهیدات و تدابیر لازم را فراهم ساخته و راهکارهای لازم را در قالب برنامه عملیاتی ظرف مدت شش ماه تهیه نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به توسعه و بهبود نظام‌های بهره برداری در بخش کشاورزی و افزایش تولید و بهره وری بهره برداران از آن، ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی و با تاکید بر بهر ه‌برداری های خانوادگی اقدام نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه جامع الگوی کشت مناسب محصولات زراعی و باغی کشور را با توجه به فاکتورهای مختلف و موثر تهیه نموده و سیاست های حمایتی را بر اساس الگوی کشت ساماندهی و اعمال نماید.
- دولت موظف است برای ارتقاء و افزایش بهره وری عوامل و منابع تولید و افزایش حجم سرمایه گذاری‌ها در بخش تهدیدات نرم هر ساله معادل ۲۰ درصد ارزش تولیدات بخش، سرمایه گذاری نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای افزایش بهره‌وری عوامل و نهاده ها نسبت به تهیه نقشه کاداستر کشاورزی برای پوشش کل اراضی زراعی و باغی کشور تا پایان برنامه اقدام نموده و برای صدور اسناد مالکیت سازمان ثبت املاک کشور موظف است اقدام لازم را معمول دارد.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف به اعمال مدیریت در بهره‌برداری از منابع آب و اعمال مدیریت جامع و هماهنگ و نظام مند منابع پایه و طبیعی در حوزه‌های آبخیز می باشد.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است سند، توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی تکمیل و نگهداری محصولات کشاورزی را ضمن آسیب شناسی با تاکید بر استقرار صنایع در قطب‌های تولیدی تهیه نماید به نحوی که حداقل ۵۰ درصد هدف های تولیدی برنامه پنجم را پوشش دهد و برنامه عملیاتی مذکور پس از تصویب دولت لازم‌الاجرا می باشد.
- دولت مکلف است به ازای ایجاد هر فرصت شغلی در روستاها در بخش کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته ایجاد شود مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال خط اعتباری برای وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و ایجاد فرصت شغلی دیگر ایجاد نماید.
- دولت موظف است برای تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی از کشت واریته‌های صنعتی در قطب های مستعد حمایت نماید به نحوی که تولید اولیه این مواد به حداقل دو برابر میزان فعلی افزایش یابد.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است سازوکارهای مناسب جهت مشارکت واقعی مردم در حفاظت از منابع پایه را به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا سال ۱۳۹۳ در ۵۰ درصد از جنگل‌های شمال ۸۰ درصد جنگل های غرب، ۱۰۰ درصد مراتع و حوزه‌های آبخیز و همچنین ۱۰۰ درصد منابع خاک امکان مشارکت مردم در حفاظت از این منابع میسر گردد.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف به طراحی و اجرای الزامات پدافند غیرعامل مناطق و مراکز حساس و مهم بخش کشاورزی بوده و ضمن ظرفیت سازی برای مقابله با حملات احتمالی بیوتروریسم و اگروتروریسم و ایجاد امنیت زیستی – تولیدی نسبت به پایش مستمر و مقابله با تهدیدات زیستی و ارتقاء مولفه‌های مقابله با تهدیدات اقدام نموده و ضمن افزایش توانایی های روستائیان و کشاورزان آگاهی و آمادگی آنها در مقابله با بلایای طبیعی و بحرا ن‌های احتمالی را افزایش دهد.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف به توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف ارتقاء شاخص‌های مدیریت در این عرصه برای حفاظت و صیانت احیاء و توسعه و بهره‌برداری بهره‌ور و اصولی از این منابع می باشد.
- دولت موظف است سازوکارهای مناسب را در جهت ایمن سازی تاسیسات زیرساختی و زیربنایی بخش کشاورزی و استفاده از فناورهای نو به منظور کاهش آسیب پذیری ناشی از وابستگی را فراهم نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است، سند ملی آمایش کشاورزی را با هدف تبیین جایگاه فضایی آن در سطح ملی و ترسیم الزامات و راهبردهای تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر ملاحظات کارایی و بازدهی اقتصادی، توازن و تعادل منطقه ای، حفظ و احیای منابع طبیعی با ملحوظ داشتن مولفه های پدافند غیرعامل و تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و به خصوص رفع محرومیت ها در مناطق روستایی و عشایری متناسب با ظرفیت ها و قابلیت‌ها تهیه و ارایه نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی در راستای صیانت از منابع طبیعی کشور و استعدادیابی منابع ملی موظف به انجام کاداستر منابع طبیعی با مقیاس مناسب در سطح ۴۰ میلیون هکتار از عرصه های ملی کشور می باشد.
- وزارت جهاد کشاروزی با هدف تولید و نگهداشت آب، موظف به تهیه برنامه عملیاتی آبخوان داری و آبخیزداری با ویژگی مشارکتی در سطح پنجاه درصد از عرصه‌های کشور با اولویت نقاط مسکونی، سدها و تاسیسات می باشد و دولت موظف به تامین الزامات و منابع مورد نیاز برنامه مذکور می باشد.
- دولت موظف است با تامین الزامات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی، به منظور ایجاد و استقرار نظام جامع آمار و فناوری اطلاعات عوامل و منابع تولید و ... شناسنامه دار کردن بهره بر داران و تهیه پایگاه اطلاعات مربوط و ایجاد پایگاه اطلاعات توجیهی و مکانی به هنگام، ایجاد مرکز داده ملی، زمینه ایجاد سامانه پایش و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها را در بخش کشاورزی فراهم نماید.
- به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود اموال، امکانات مازاد و تجهیزات ماشین ها و ادوات و همچنین دارایی های غیرمنقول خود را تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال را پس از قیمت‌گذاری به نرخ روز توسط کمیته واگذاری، در اختیار شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری قرار داده تا به عنوان آورده دولت با تلفیق و ترکیب آن با منابع بخش غیردولتی ، ضمن ارایه خدمات مشاوره سرمایه گذاری، شرایط توسعه سرمایه‌گذاری را هر چه بیشتر فراهم نماید.
- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حداقل ۵۰ درصد از اعتبارات مربوط به کمک های فنی و اعتباری در اختیار را از طریق ترتیباتی که تنظیم می نماید به حساب شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی واریز نموده تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزان و آسان و بدون وثیقه و با روش اعتماد سازی، به کشاورزان اقدام گردد.
- بانک کشاورزی، به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی تعیین گردیده و مجری سیاست های اجرایی هر بخش در قسمت اعتبارات می باشد وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس مجمع عمومی این بانک بوده و مدیرعامل این بانک با پیشنهاد وزیر و طی تشریفات قانونی منصوب خواهد گردید.
- دولت(وزارت جهادکشاورزی) موظف است در راستای سند چشم انداز و ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی، در شش ماهه اول برنامه با تهیه لایحه نظام جامع حمایت از سرمایه گذاری تولیدکننده و تولید، و اولویت بخشی به کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز در تولید آن ها، میزان استفاده از ابزارهای حمایتی قیمتی و غیرقیمتی را متناسب با بهترین کشور حوزه سند چشم انداز تعیین و الزامات و تمهیدات لازم برای این منظور را پیش‌بینی نماید.
- دولت موظف است درخصوص هر محصول با توجه به اینکه در زمره کالاهای اساسی یا نهاد ه‌های موثر در تولید آ نها و یا محصولاتی که حسب ضرورت و قرارداد توسعه تولید می یابند یا محصولات انحصاری و خاص مناطق سیاست‌های زیر را با توجه به ماهیت تولید ساختار بازار طراحی و به اجرا گذارد:
▪ تعیین قیمت تضمینی به جای سیاست فعلی خرید تضمینی و پرداخت مابه التفاوت قیمت بازار بورس و قیمت تضمینی با استفاده از مکانیسم بورس کالا
▪ هدایت و تشویق عرضه کنندگان نهاده‌های دامی داخلی و وارداتی به عرضه محصول خود در بورس کالا
▪ پرداخت مستقیم بیشتر ( تحت عنوان یارانه یا پرداخت مستقیم) به تولیدکنندگانی که هرساله بیشتر از سال (APH) براساس سیستم ثبت اطلاعات، میانگین تولید قبلی آن‌ها قبل بوده است.
▪ ایجاد و توسعه صندوق تثبیت درآمد محصول برای محصولات هدف‌گذاری تولید شده توسط تولیدکنندگان
▪ قرار گرفتن نهاده‌های دامی در چرخه تولید محصولات دامی از طریق مکانیزم تجمیع عمودی (Vertical Integration)
▪ اعلام قیمت هدف خرید یا جبرانی (خرید به قیمت بالاتر از زارعین و فروش به قیمت پایین‌تر به کارخانجات و یا پرداخت مابه التفاوت به تولیدکنندگان این محصولات) برای محصولات با مصرف کارخانه‌ای(همانند چغندرقند، دانه‌های روغنی و...)
▪ وضع تعرفه‌های مناسب بر محصولات نهایی کارخانه‌ها و دیگر محصولات حاصل از زنجیره عرضه برای محصولات کارخانه‌ای در چارچوب نظام تعرفه‌ای پیش گفته
▪ در خصوص محصولات با فسادپذیری کم ( همانند برنج و حبوبات) برقراری سیاست خرید اعتباری(Loan Rate)
▪ درخصوص محصولات با فسادپذیری و ریسک قیمتی بالا ( همانند سیب زمینی و پیاز) کنترل عرضه از طریق سیاست‌های تشویقی عدم کاشت (پرداخت مستقیم برای نکاشت گذاشتن زمین و یا تغییر الگوی کشت)
- دولت موظف است در راستای افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان، نسبت به حمایت و توسعه بسترهای ایجاد فرصت‌های شغلی جنبی کشاورزی، صنعتی و خدماتی به ویژه خدمات نوین در مناطق روستایی اقدام نماید به طوری که در کلان به ازای نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از میزان اشتغا ل‌زایی ملی، طی سا ل‌های برنامه پنجم روستاها بهره‌مند گردند.
- دولت موظف است در راستای اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی و بهبود در رابطه مبادله بخش کشاورزی با خارج از بخش، سازکارهای حمایتی لازم و کافی را جهت حفظ و ارتقاء قدرت خرید تولیدکنندگان کشاورزی و روستایی بر پایه شاخص‌های تعریف شده اقدام نماید .
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای گسترش کشاورزی صنعتی با تامین ماشین‌های نیرو محرکه و سایر ماشین‌ها و ادوات و تجهیزات ضمن افزایش ضریب مکانیزاسیون به ۵/۱ اسب بخار در هکتار و با افزایش بهره‌وری ماشین‌ها، ترکیب توان ماشین‌ها را با توجه به وسعت و نوع اراضی و نظام بهره‌برداری تعیین نموده، ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری را مکانیزه نماید .
- دولت موظف است با هدف توسعه مکانیزاسیون نسبت به نوسازی و بازسازی ماشین‌ها و ادوات و ارتقاء فناوری ، ارایه ماشین‌های الگویی و بومی سازی آنها و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی و بهبود فرآیند تامین منابع مالی کشاورزان در این ارتباط اقدام نموده و هر ساله نسبت به تامین ۱۰ درصد سرمایه استهلاک شده ماشین‌ها و ادوات کشاورزی، خط اعتباری برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.
- دولت مکلف به اولویت بخشی به بخش کشاورزی در توسعه زیربناها و زیرساخت‌های کشور می باشد. بدین جهت مجموعه اقدامات دولت و جهت گیری‌های آن به نحوی باشد که متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در بخش کشاورزی به حداقل ۱۰ درصد برسد.
- برای جلب و جذب سرمایه‌های خارجی در بخش کشاورزی دولت موظف است با اولویت سرمایه داران ایرانی مقیم خارج، ده درصد از حساب صندوق توسعه ملی را به عنوان آورده بخش دولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
- به منظور توسعه و رونق بازار محصولات صادراتی کشاورزی، وزارت خارجه موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی زمینه حضور رایزنان کشاورزی را در کشورهای هدف فراهم نماید.
- وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشاورز موظف هستند براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی بخش کشاورزی در تعیین تعداد پذیرش دانشجویان در رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی در سطوح مختلف تحصیلی با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را به عمل آورند.
- دولت موظف است، اقدامات لازم را جهت پوشش کامل تامین اجتماعی اعم از درمانی، بیکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، نقص عضو، عمر و .... روستائیان و کشاورزان را تا پایان برنامه پنجم به طور کامل به انجام رساند.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است، نسبت به توسعه انواع بیمه‌های محصولی و درآمدی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مستقر در روستا اقدام نماید و همچنین نسبت به توسعه روش‌های مدیریت ریسک‌های عملکرد و انواع بیمه یارانه‌ای و سایر ابزارهای پیشرفته بیمه‌ای با استفاده از توانمندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سایر تشکل‌ها اقدام نماید.
- دولت موظف است با انجام اقدامات توسعه‌ای و ایجاد سازوکارهای لازم جهت تعادل بخشی به متوسط درآمد سرانه خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری تا سال پایان برنامه پنجم اقدام نماید.
- وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی موظف است نمایشگاه‌های داخلی و خارجی محصولات و فرآورده‌های بخش کشاورزی را از طریق تشکل‌های غیردولتی برگزار نماید.
- وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن تدوین سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، چرخه مدیریت بهره‌وری را در سطوح ملی و استانی را با طراحی ساختار مناسب به نحوی تدوین و اجرا نماید به نحوی که اهداف مصرح بهره‌وری در برنامه پنجم محقق گردد.
- دولت موظف است در راستای توسعه کشاورزی ارگانیک و حفاظت از خاک و پایداری تولید نسبت به حمایت از احداث و توسعه واحدهای تولیدی کودهای ارگانیک اقدام نموده و نسبت به مصرف سموم و دفع آفات نباتی پایش لازم را نسبت به میزان مصرف استاندارد به عمل آورده به نحوی که تا پایان برنامه پنجم کلیه محصولات زراعی و باغی که وارد بازار می شوند، به لحاظ سلامت مورد تایید قرار گیرد.
- برای تولید بذور مقاوم به شوری و یا واریته‌ها و گونه‌های مقاوم‌تر و پرمحصول و همچنین افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و نیز افزایش ماندگاری محصولات سازمان انرژی اتمی، نسبت به انتقال یافته‌های فناوری نوین از قبیل نانو به وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و ترابری موظف هستند برنامه عملیاتی که متضمن برق رسانی به کلیه چاه‌های آب کشاورزی مجاز در کشور می باشند را ظرف مدت شش ماه تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نمایند.
- دولت موظف است نسبت به حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بازار در بخش کشاورزی از جمله جاده‌های دسترسی، انبارهای فنی و چند منظوره و سردخانه‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌های خصوصی بازاریابی و بازارسانی اقدام نماید.
- به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده نمی شود نسبت به ایجاد تنوع در نظام تعرفه‌ای محصولا ت کشاورزی و تعرفه‌ای مناسب به گونه‌ای که از کلیه ابزارهای تعرفه‌های متناسب با اهمیت تولید و بازار محصولات صورت گیرد استفاده نماید.
- وزارتین جهاد کشاورزی و نفت (سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و بانک مرکزی ) مکلف هستند به منظور افزایش بهره‌وری نفت گاز به ویژه در مرغداری‌ها و دامداری‌ها و با ارایه برنامه عملیاتی ضمن آموزش و فرهنگ سازی و جلب مشارکت آنها در صرفه جویی انرژی، تسهیلات بدون کارمزد را برای تعویض و جایگزینی سیستم‌های نوین گرمایشی و سرمایشی به نحوی عمل نمایند که تا پایان برنامه پنجم بهره وری انرژی در این واحدها به حداکثر برسد.
- دولت مکلف است به منظور اصلاح ساختار و توسعه نظام‌های بهره برداری مناسب در بخش کشاورزی با رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی در جهت جلوگیری از تقطیع اراضی و یکپارچه کردن قطعات اراضی و افزایش درآمد روستائیان و امکان حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید متناسب با نوع فعالیت‌ها شرایط مختلف اجتماعی – اقتصادی و محیطی مناطق مختلف کشور اقدامات ذیل را انجام دهد.
▪ توسعه شرکت‌های تعاونی تولید در سطح۵۰۰ هزار هکتار
▪ توسعه شرکت‌های سهامی زراعی در سطح۲۰۰ هزار هکتار
▪ توسعه کشت و صنعت‌های خصوصی در سطح ۲۰۰ هزار هکتار
- با توجه به لزوم یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و عدم تقطیع و خرد شدن اراضی تحت کشت و پایاب سدها وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ۵۰ درصد اراضی که تا پایان برنامه چهارم در اختیار افراد حقیقی و یا حقوقی قرار داده است در قالب نظام‌های بهره‌برداری و مناسب ساماندهی کند.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حفظ تداوم و پایداری نظام‌های موجود بهره‌برداری و توسعه ظرفیت‌های نظام‌های بهره برداری موجود در بخش کشاورزی را با توجه به مولفه‌های ذیل طراحی و اجرا نماید.
▪ افزایش سطح مهارت‌های فردی و اجتماعی
▪ افزایش سطح تعامل درون گروهی و برون گروهی
▪ بالا بردن سرمایه اجتماعی
● برنامه‌های اجرایی:
- برنامه اجرایی توسعه روستایی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال زا
- برنامه توسعه فعالیت‌های زیرساختی و زیربنایی و خدمات نوین در مناطق روستایی
- برنامه توسعه منابع انسانی و توانمندی‌سازی نیروها و سرمایه‌های انسانی در بخش کشاورزی
- برنامه ارتقاء بهره وری عوامل و منابع تولید و استانداردهای تولیدی
- برنامه جامع حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و تولیدکننده بخش کشاورزی
- برنامه ارتقاء کیفیت و سلامت محصولات و فرآورده‌ها تا حد استاندارد جهانی
- برنامه توسعه تشکل‌های کارآمد و به کارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی
- برنامه توسعه پژوهش‌های کاربردی
- برنامه انتقال دانش فنی و علمی به مزارع و ارتقاء مدیریت تولید
- برنامه توسعه بازار و بازاریابی و رقا بت‌پذیری محصولات
- برنامه توسعه سرمایه‌گذاری (خارجی و داخلی)
- برنامه حفظ و صیانت از منابع طبیعی کشور
- برنامه مبارزه با کانون‌های بیابان‌زا و توسعه بیابان‌زدایی
- برنامه تهیه کاداستر و نقشه مالکیت اراضی (منابع طبیعی و کشاورزی)
- برنامه بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و ارتقاء ظرفیت این منابع
- برنامه آبخیزداری و آبخوان‌داری در سطح ۵۰ درصد از عرصه‌های کشور
- برنامه ارایه الگوهای مناسب نظام بهره‌برداری و تولید
- برنامه بازسازی ذخایر و افزایش تولید
- برنامه نگهداری و بهره‌برداری ابعاد صیادی، تاسیسات صیادی
- برنامه ارتقاء تکنولوژی و افزایش ضریب مکانیزاسیون
- برنامه حفظ و اصلاح خاک و حاصلخیزی آن(خا ک ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی)
- برنامه یکپارچه‌سازی اراضی
- برنامه ارتقاء بهره‌وری آب و خاک
- برنامه توسعه روش‌های نوین آبیاری
- برنامه جامع الگوی کشت مناسب محصولات زراعی و باغی کشور
- تهیه برنامه عملیاتی خودکفایی محصولات اساسی
- برنامه ارتقاء راندمان در فرآیند تولید
- برنامه ارتقاء کمی و کیفی تولیدات گیاهی
- اصلاح و احیاء نوسازی اراضی زراعی و باغی
- برنامه حفظ ذخایر ژنیتکی گیاهی و جانوری
- برنامه مبارزه بیولوژیک و کنترل آفات و پیشگیری از خسارات
- برنامه افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات دامی و طیور
- برنامه ساماندهی دامداری‌های روستایی و توسعه دامپروری‌های صنعتی و نیمه صنعتی
- برنامه مبارزه و کنترل بیماری‌ها و ارتقاء بهداشت و سلامت محصولات حیوانی
- برنامه توسعه امنیت زیستی
- برنامه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در فرآیند تولید تا مصرف
- برنامه افزایش تولید در محیط‌های کنترل شده
- برنامه توسعه باغات در اراضی شیب‌دار
- برنامه تهیه و تدوین نظام جامع آمار و فناروی اطلاعات و ایجاد مرکز داده ملی
منبع : خبرگزاری ایسنا


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تحلیل بازارسایت برترینهاسایت خبرآنلاینروزنامه شرقسایت آفتاب نیوزسایت جهان صنعت نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت اکوایرانسایت انصاف نیوزسایت اصلاحات نیوز