پنجشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۴۰۲ / 1 June, 2023
مجله ویستا


موسیقی ایرانی و هنرهای تزیینی


موسیقی ایرانی و هنرهای تزیینی
موسیقی ایرانی همانند دیگر هنرها بیانی انتزاعی از جلوه های مختلف فرهنگ غنی ایران زمین دارد. روش شکل گیری واژه ها و روند توسعه جملات در این موسیقی نشانه هایی آشنا از دیگر هنرها به خصوص هنرهای تزیینی در خود دارد.
در این مقاله سعی شده است با مقایسه و بررسی وجوه تشابه و افتراق این دو شاخه هنری راهکارهایی برای درک بهتر و روشن تر موسیقی ایرانی و ارایه روش آموزش این نوع موسیقی بر اساس درک و تکرار و ترکیب انگاره های مختلف و در عین حال محدود و مشخص آن به دست دهد.
وجود عناصر مشترک در این دو شاخه هنری از جمله نظم، تکرار، ریتم، سایه و روشن، تزیین در موسیقی ایرانی، نحوه ترکیب و گسترش انگاره های موسیقی ایرانی و شباهت آن به نحوه شکل گیری نقوش تزیینی، حرکت اسلیمی وار جملات موسیقی و چگونگی استفاده از سمبول ها در هر دو این هنرها از جمله محورهای اصلی مورد بررسی در این تحقیق بوده است.
امیر اخوت
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینسایر منابعروزنامه همشهریسایت الفسایت ساعدنیوزسایت نی نی بانخبرگزاری ایلناسایت دیجیاتوسایت دیدبان ایرانسایت دیدارنیوز