جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۲۰ دسامبر سال ۱۹۸۹ ـ لشکر کشی آمریکا به پاناما برای دستگیری ژنرال نوریه گا رئیس دولت این کشور و انتقال او به آمریکا جهت محاکمه و مجازات


۲۰ دسامبر سال ۱۹۸۹ نیروهای اعزامی جورج بوش ( پدر ) رئیس جمهوری وقت آمریکا با کمک نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه کانال پاناما که جمعا بالغ بر ۲۴ هزار تن حمله نظامی خود را به واحدهای ژنرال مانوئل نوریه گا رئیس دولت پاناما که در آمریکا متهم به معاونت درصدور کوکایین شده بود . نوریه گا ی متولد سال ۱۹۳۴ از جوانی در ارتش پاناما فعالیت داشت و با کمک آمریکا به قدرت رسیده بود.او می گفت که اتهام وارده در آمریکا به او ، سیاسی است و از هنگامی وارد آمده که او حاضر نشد به خواست دولت واشنگتن وارد جنگ نیکاراگوئه شود. در نخستین روز حمله که ساعت یک بامداد آغاز شده بود مقاومت نیروهای پانامایی و شبه نظامیان معروف به گردانهای " حیثیت " شدید بود. در آن زمان ژنرال کولن پاول رئیس ستاد مشترک و دیک چنی وزیر دفاع آمریکا بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز