جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


بینات ـ سال چهاردهم، شماره ۱ (پیاپی ۵۳)، بهار ۱۳۸۶


بینات ـ سال چهاردهم، شماره ۱ (پیاپی ۵۳)، بهار ۱۳۸۶
▪ فضیلت از یاد رفته: حسن پویا: ص ۴
▪ کرامت انسان و آزادی در قرآن: سیدمحمدعلی ایازی: ص ۸
▪ آیینه کرامت انسان در قرآن: وهاب دانش پژوه: ص ۴۵
▪ کرامت انسان در قرآن: طیبه صادق پور: ص ۵۱
▪ کرامت انسان در پرتو قرآن و روایات: مصطفی سلیمی زارع ، دکتر کاظم قاضی زاده: ص ۶۸
▪ هویت و کرامت انسانی زن در قرآن: دکتر امیر جودوی ، سارا هادوی: ص ۹۶
▪ کرامت زن در قرآن و سخن امام خمینی: نهله غروی نائینی: ص ۱۱۶
▪ کرامت انسان و مبانی قرآنی آن از نگاه امام: دکتر سیدرضا مؤدب: ص ۱۳۶
▪ حقوق انسان و جنسیت در قرآن: فریده ماشینی: ص ۱۶۲
▪ فطرت و کرامت انسان از منظر قرآن و امام: محمدحسین باقری: ص ۱۸۲
▪ ماخذ شناسی کرامت انسان در قرآن: محمد نوری: ص ۲۰۶
فصلنامه قرآن پژوهی بینات
صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
مدیر مسئول: محمد عبداللهیان
سردبیر: حسن پویا
مدیر اجرایی: حسین عبداللهیان
محل انتشار: قم
تلفن: ۷۷۴۲۰۱۰ (۰۲۵۱)
فاکس: ۷۷۳۹۷۴۷ (۰۲۵۱)
نشانی: قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه ۸ پلاک ۱۲
صندوق پستی: ۱۶۷-۳۷۱۸۵
نشانی الکترونیک: infobesharat.ir
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)