دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


متن کامل و صحیح بوستان سعدی همراه با معنی و شرح ساده و روان یکایک ابیات واژه‌های دشوار و آموزه‌های نگارشی دستوری و آرایه‌های ادبی


متن کامل و صحیح بوستان سعدی همراه با معنی و شرح ساده و روان یکایک ابیات واژه‌های دشوار و آموزه‌های نگارشی دستوری و آرایه‌های ادبی
نویسنده : منصور مهرنگ,ملکتاج طاووسی
شماره کنگره : ۲م۹م/ ۵۲۰۵ PIR
شابک : ۰-۶۶-۷۶۴۲-۹۶۴
رده دیویی : ۸fa۱.۳۱
تاریخ نشر : ۱۵/۰۸/۸۵
تعداد صفحه : ۳۸۴
تیراژ : ۲۰۰۰
نوبت چاپ : ۱