یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

مجدالدین ، صاعد بن علی آبی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و واعظ
وی از فقیهان و واعظان شیعی قرن ششم ق است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت باتوسایت پارسینهخبرگزاری فارسسایت اقتصاد 24روزنامه ابتکارسایر منابعسایت اصلاحات نیوزسایت رویداد 24سایت نورنیوزروزنامه تعادل