جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا

بیماری‌های مهم گل رز در دنیا


بیماری‌های مهم گل رز در دنیا
رز اغلب ملکه ی گل ها نامیده می شود و مشهورترین گیاه باغی در دنیاست. بدبختانه تعداد زیادی از رزها به تعدادی از بیماریهایی که ارزش دورنمای آنها را کم می کنند حساس هستند.
در ایالت کنکتیکوت معمول ترین بیماریهای رز شامل لکه سیاه ، سفیدک پودری ، سفیدک دروغی ، سوختگی بوتریتیس ،شانکر ،زنگ ،موزاییک گال طوقه و جراحت های زمستانه است.
سالانه شدت و پراکنش مشکلات با آبوهوا و منطقه و نوع رز تغییر می کند.
می توان از بسیاری از بیماریهای رز با استفاده از کشت مخلوطی از چند کشت ،بهداشت ،مقاوت بیولوژی و آفت کش ها اجتناب کرد یا آنها را کاهش داد.
برای مثال ، علاقه به باغ های قدیمی رز بسیار مشهور است چون آنها به بسیاری از بیماریها و زمستان سخت مقاوم هستند. با یکپارچه سازی درخواست ، اعتماد بر یک نوع کنترل که بر سایر روشها کاهش دهنده است و معمولا نتیجه ی آن یک مدیریت تاثیر گذار بر بیماریهاست.
● لکه سیاه (Black spot) :
لکه سیاه با قارچی به نام Diplocarpon rosae که یکی از معمول ترین و مقاوم ترین بیماریهای رز در ایالت کنکتیکوت است ایجاد می شود.
آثار روی برگها شبیه دایره هایی با حاشیه های لبه دار تشخیص داده می شود. اغلب اطراف این نقطه ها هاله ی زرد رنگی وجود دارد. الودگی می تواند در قسمت های زرد برگچه یا تمام برگ ها گسترده باشد.
برگهایی که زرد شده اند زودتر از موعد می ریزند ،به خصوص درمورد ارقام حساس .گیاهانی که در وسط فصل برگ زدایی کرده اند ضعیف هستند و دچار کاهش جایگاه شکوفه برای تولید گل می شوند و کیفیت گل ها کاهش می یابند و انها به تنش های محیطی حساس هستند ، به ویژه به خسارت های زمستانه . علائم می توانند روی ساقه ها پیشرفت کنند.
به نظر می رسد که همچنان که لکه های ارغوانی رز تبدیل به سیاه می شوند با گذشت زمان تبدیل به تاول می شوند.
وظیفه ی شانکر بقای قارچ در طول زمستان روی منابع منابع مهم اینوکولوم برای آلودگی جدید در بهار است.
اغلب قارچ ها زمستانگذرانی را در خواب هستند .ریزش برگها و گیاهان به صورت آوار است. لکه سیاه معمولا در آبو هوای مرطوب خیلی سخت است .
یکی از پیشنهادات برای مدیریت لکه سیاه استفاده از گیاهان متنوع است. به هر حال از زمانیکه نژادهای مختلف قارچ به وجود آمده اند این است که مقاوت می تواند متنوع باشد.
بنابراین این مهم است که گیاهان متنوع شناخته شده در برابر نژادهای قارچ هایی که در مناطق بخصوصی حاضر هستند مقاومت داشته باشند. برخی از ارقام مقاوم در برابر لکه سیاه David Thompsom ،Coronado، Simplicity ، Las Vegas ، Cary Grant هستند .
لکه سیاه می تواند با برنامه های بهداشتی خوب که شامل برداشت برگهای آلوده ای که طی دوره ی رشد ظاهر می شوند و جمع کردن برگهای ریخته شده در فصل پاییز است. بیمار یساقه می تواند سلامتی چوب را در بهار قبل از شکستن جوانه ها کاهش دهد .
داشتن فضای کافی بین گیاهان به ما در مورد تضمین گردش هوا ی خوب کمک می کند . اجتناب از آبیاری بارانی یا آبیاری زود هنگام در روز تاثیر گذار است یا موقعیت مساعد را برای پیشرفت بیماری کاهش می دهد.
در میان ترکیبات موجود در ایالت کنکتیکوت ترکیبات کاپتان ،تیفانات متیل ، کلروتالونیل ،fixed copper، تری فورین ،سولفور ،پتاسیم بی کربونیت و مانکوزب تائید شده اند.
با مراجعه به برچسب آنها می توانیم از دوز مصرفی و سلامتی آنها پیش آگاهی یابیم.
● سفیدک پودری( powdery mildew) :
سفیدک پودری با قارچ Sphaerotheca pannos var. rosae ایجاد می شود که یکی از بیماریهای معمول رز در حیات وحش است و به خصوص در رزهای گلخانه ای مسئله ساز است. این بیماری با رنگ سفید که به صورت پودری روی برگها ،شاخه ها و جوانه ها رشد می کند تشخیص داده می شود.
علائم بیماری به زودی به صورت کلروتیک یا مناطق قرمز یا زخم هایی روی برگهایی که سرانجام روی آنها مشخصه ی سفید رنگ پودری در حال پیشرفت است ظاهر می شود.
این ویژگی پودری و سفید معمولا روی سطح روی برگها دیده می شود ،اما این می تواند در هر دو سطح رویی و زیری برگ اتفاق بیفتد.
وقتی ساقه های جوان الوده می شوند ممکن است ساقه ها کج و کوله و پیچ خورده شوند .برگ های جوان ممکن است به طرف بالا پیچ بخورند و ممکن است بد شکل شوند.
شکوفه های آلوده به سفیدک پودری اغلب قبل از با شدن می افتند. سفیدک پودری می تواند تحت شرایط خشکی در بهار یا نیمه یتابستان به مدتی کههوا گرم یا نمناک است پیشرفت کند.
بر عکس سایر قارچ ها که به آب زیادی احتیاج دارند ،سفیدک پودری به رطوبت زیادی در بافت برای ایجاد آولدگی نیاز ندارد.
این قارچ اندامی برای زمستانگذرانی تولید می کند که کوچک ،سیاه و مل فلفل است به نام کلیستوتسیوم.
وظیفه ی این اندام زمستانگذرانی است که به این قارچ اجازه می دهد در غیاب گیاه میزبان مناسب بقا داشته باشد.
کلیستوتسیوم در گیاهانی که ریخته شده اند و اغلب منابع اینوکولوم اولیه در بهار هستند قرار می گیرد.
سفیدک پودری میی تواند در زمستان به صورت هیف یا ریسه های قارچی در جوانه های آلوده زمستان گذرانی کند.
یکی از پیشنهاد ها برای مدیریت سفیدک پودری استفاده از گیاهان مقاوم متنوع است .به هر حال ،از ان جایی که مقاومت می تواند متنوع باشد چون نژادهای زیادی از سفیدک پودری وجود دارد ، این مهم ات که گیاهان متنوع شناخته شده در یک منطقه مقاوم باشند.
برخی از ارقام مقاوم به سفیدک پودری شامل : Tropicana،Double Delight ، Sonia ،Queen Elizabeth است.
سفیدک پودر ی ممکن است با یک برنامه ی بهداشتی که شامل کندن برگهای علائم دار که زود ظاهر شده اند است کاهش یابد.
برای جلوگیری از انتشار اسپورهای سفیدک پودری روی سایر گیاهان، برگها را باید کند و سریعا داخل یکسری کیسه ی پلاستیکی قرار داد و به جای دیگری برد.
داشتن یک فضای مناسب بین گیاهان برای تضمین جریان هوای خوب و کاهش سطح رطوبت کمک می کند.
قارچ کش ها می توانند مکمل سایر روش های کنترلی سفیدک پودری باشند.
در میان ترکیبات ثبت شده در ایالت کنکتیکوت thiophanat methyl,chlorothalonil,rtiforne,triadimefon,potassium bicarbonate sulfur,horticultural oil وجود دارند.
زینب
http://sterlitzia.blogfa.com
منابع:
http://hgic.clemson.edu
http://www.caes.state.ct.us/Default.htm
http://www.olyrose.org/index.html
http://www.rosemagazine.com


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت تجارت نیوزسایت خبرآنلاینسایت ساعدنیوزخبرگزاری ایلناسایت تابناکروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شرقسایر منابعسایت الف