جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


هنر دماغه


هنر دماغه
هنر دماغه ,نوعی از گرافیتی است که روی دماغه هواپیما ها ویا روی بخش های مختلف صندوق بار هواپیما کشیده می شود. اغلب این نقاشی ها طنز آمیز و شوخ مابانه هستند و کمتر پیش می اید که جنبه ای سیاسی داشته باشند .
ومی توان گفت که بیشتر شیوه ای شوخی با همکاران یا مسخره کردن دشمن و فرودگاه ها و افسران نیروی بیگانه است . این هنر چندان در جهان گسترش نیافته است و در دورانی محدود در نیویورک گسترش یافت.
اولین نمونه ها قابل استناد این هنردر جنگ جهانی اول در نیروی هوایی دو کشور ایتالیا و آلمان مشاهده می شود .اولین نمونه ثبت شده از این دوران هیولایی دریایی است که روی دماغه یک کشتی پرنده ایتالیایی در ۱۹۱۳ دیده شد.
این سنت در جنگ جهانی اول در آلمان به شکل کشیدن دهانی در کنار ملخ هواپیما روی بدنه دماغه رواج پیدا کرد.دراین دوران این کار توسط یا با در خواست خلبانان انجام می شد و گاهی نیز بعضی کارکنان فرودگاه به طور مستقل این کار را انجام می دادند
در جنگ جهانی اول , هنر دماغه بیشتر به نشانه های جوخه ای و گروهی خلاصه می شد .اما رواج این هنر را می توان در جنگ جهانی دوم پی گرفت. زمانی که نه تنها خلبانان دول محور بلکه خلبانان دول متحد(متفقین) نیز در آن شرکت جستند.
در سال های اوج جنگ , نقاشان دماغه از احترام خاصی برخوردار بودند ووبه خاطر همکاری شان با ارتش ,عواید خوبی هم به دست می اوردند.چراکه افسران ارتش امریکا این نقاشی ها را برای امید و انرژی سربازان موثر می دانستند.
آزادی کامل این هنر در زمان جنگ جهانی دوم و گسترش بدون مانع ان در آن دوران باعث شد که این هنر و بقایای ان تا امروز نیز ادامه یافته و دنبال شود.به طوری که در سراسر دنیا شرکت های بزرگ طراحی و نقاشی بدنه هواپیماهای شخصی , دولتی و نظامی تاسیس شده و سال هاست به فعالیت مشغولند
بعد از جنگ کره ,بنا بر قوانین جدید حاکم بر ارتش ها ی جهان و نیروی هوایی در باره نقاشی دماغه وبه ویژه استفاده از نقش بدن زنان بر روی دماغه هواپیما ها , تعداد آثار جدید این هنر در ارتش رو به کاهش است . اما گاهی اوقات نیز دوباره رونق می گیرد. مثلا در زمان عملیات گرنبی , نیروی هوایی سلطنتی انگلستان جزئی از عملیات طوفان صحرا . مشهور ترین نقش ا دماغه هواپیما های این دوران یکی “اسنوپی ایرویز” و دیگری ” سلام کویت ,بای بای عراق “بودند
هنر دماغه بیشتر کاربرد کنایه یا متلک به دشمن وگاه شوخی دارد , سر جمع دوری از خشکی و خشونت میدان نبرد و جلوگیری از نامیدی نیروهای خودی را بر عهده داشته است.
گاه به عنوان نشان خوش یمنی و گاه نیز به عنوان هدیه یک هنر مند به ارتش یا خلبانی خاص ظا هر می شود و گاه به عنوان نشانی تهدید گر یا اهانت آمیز برای دشمن.در بعضی شرایط از این کار برای نشانه گذاری هواپیما ها به منظور سهولت در شناسایی و رمزگذاری تصویری استفاده می شود
به علاوه بسیار به چشم می خورد که مکانیک ها , خلبانان و کارکنان فنی در ارتش روی بخش های مختلف درونی و بیرونی هواپیما در موقعیتی مناسب نقش یا پیغامی را بر جامی گذارند
▪ موضوع
بحث موضوع در نقاشی دماغه در چند زمینه مختلف دنبال می شود اما آنچه از همه بیشتر شایع است تصویر بدن زن ایستاده یا نشسته است.این تصاویر عموما زنی را با لباس یا عریان با فیگور هایی عامه پسند بازنمایی می کنند
منبع : سایت کلاه استودیو