دوشنبه, ۳ مهر, ۱۴۰۲ / 25 September, 2023
مجله ویستا


موانع حقوقی ادامه تحصیل زنان


موانع حقوقی ادامه  تحصیل زنان
مردی چندی پیش با مراجعه به دادگاه خانواده به علت این که همسرش در دانشگاه قبول شده و قصد ادامه تحصیل دارد، تقاضای طلاق کرد. این مرد به واحد ارشاد دادگاه خانواده گفت که همسرش هنگام ازدواج محصل نبوده و ادامه تحصیل جزو شروط ضمن عقد نبوده و دوست ندارد که همسرش ادامه تحصیل دهد.
شروط ضمن عقد ۱۲ مورد از جمله حق مسکن، حق طلاق، حق اشتغال و حق تحصیل را در برمی گیرد که در مورد حق تحصیل، مرد می تواند با امضا کردن شروط ضمن عقد، اجازه تحصیل را به همسر خود بدهد یا با امضا نکردن آن، این حق را از او سلب کند.
این سؤال در برابر قانونگذار وجود دارد که آیا تحصیل و ارتقای سطح دانش افراد، حقی فردی و شخصی محسوب نمی شود که افراد بر اساس علایقشان می توانند در این زمینه اقدام کنند؟ و آیا در چنین مواردی فرد دیگری می تواند تصمیم گیری کند؟ چرا در صورتی که والدینی مانع از ادامه تحصیل کودکشان شوند، ناقض حقوق او شناخته می شوند اما اگر همان کودک در بزرگسالی از سوی همسرش اجازه تحصیل نداشته باشد، همسر او حقی را تضییع نکرده و حتی در صورت مطرح شدن موضوع از طریق قانونی، طبق قوانین، رأی به سود مرد و به عنوان حقی برای او صادر می شود؟ بر چه مبنایی این شرط جزو شروط ضمن عقد ذکر شده است؟
مرتضی تقوی ـ حقوقدان ـ در این زمینه گفت: در بسیاری از کشورها به علت اینکه مبانی تحصیل اجباری است، تحصیل جزو حقوق فردی به حساب آمده و هیچ کس نمی تواند مانع آن برای دیگری شود، بنابراین می توان گفت مرد نباید این شرط را قرار دهد که زن بدون اجازه او تحصیل نکند ولی با توجه به این که قانونگذار این شرط را جزو شروط ضمن عقد قرار داده، این حق به مرد داده شده که در این زمینه به جای زن تصمیم گیری کرده و اعمال مدیریت کند.
وی در ادامه گفت: ما باید ادامه تحصیل را با دیگر موارد زندگی تلفیق کنیم و قانونگذار باید قانون را این گونه وضع کند که اگر ادامه تحصیل زن با انجام وظایف زندگی منافاتی نداشته باشد و آسیبی به انجام آنها وارد نکند، زن می تواند به تحصیل خود ادامه دهد در غیراین صورت مرد می تواند با آوردن ادله مانع از تحصیل همسرش شود.
وی گفت: در صورتی که زن بدون اجازه همسرش تحصیل کند، حق طلاق بدون پرداخت حق و حقوق زن به مرد داده نمی شود. در این صورت مرد فقط می تواند مانع از ادامه تحصیل شود.
موسوی مطلق، حقوقدان در این زمینه اظهار داشت: در زمان ازدواج زوجین باید بر سر همه موارد با یکدیگر توافق داشته باشند، یکی از این مسائل حق تحصیل زنان است. در صورتی که زن قبل از ازدواج با همسر خود شرط کند که بعد از ازدواج قصد تحصیل دارد، مرد نمی تواند مانع آن شود و به این ترتیب زنان می توانند به این حق برسند؛ علت اصلی وضع این قانون این بوده است که تحصیل زن مانع از انجام صحیح وظایف زندگی می شود به همین سبب اجازه انجام دادن یا ندادن تحصیل بر عهده همسر گذاشته شده است.
وی معتقد است که این قانون ضمانت اجرای زیادی ندارد در صورتی که زن بدون اجازه همسر ادامه تحصیل دهد، مرد فقط می تواند مانع از آن شود؛ در غیراین صورت ادامه تحصیل جزو دلایل طلاق از سوی مرد نیست و می توان نتیجه گرفت ازدواج یکسری محدودیت هایی برای زوجین ایجاد می کند و زن و مرد می توانند با قرار دادن شروط ضمن عقد محدودیت ها را از میان برداشته یا بیشتر کنند.
اشعری، حقوقدان در این زمینه اظهار داشت: زوجین می توانند هرگونه شرطی که بر خلاف شروط عقد و بر خلاف عرف و شرع نباشد، در هنگام عقد مطرح کنند مثلاً زن می تواند با مطرح کردن شرط ادامه تحصیل بدون مخالفت همسرش به تحصیل ادامه دهد ولی در واقع این شرط بدون استفاده می ماند چراکه بر اساس قانون، زن حتی نمی تواند بدون اجازه همسرش از منزل خارج شود مگر در موارد اضطراری؛ بنابراین چون ادامه تحصیل جزو موارد اضطراری به حساب نمی آید، زن نمی تواند حتی با مطرح کردن این شرط در شروط ضمن عقد، برای ادامه تحصیل از منزل خارج شود.
اشعری افزود: در صورتی که زن در زمان ازدواج محصل باشد، مرد بدون بیان شرط ادامه تحصیل موافقت ضمنی کرده است و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هر صورت با وجود این که شرط ضمن عقد بسیار مهم بوده است ولی همه این گونه مسائل بستگی به توافق طرفین بعد از ازدواج دارد.
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت نورنیوزسایت اصلاحات نیوزسایت زومیتسایت ساعدنیوزسایت انصاف نیوزسایت مجله شبکهروزنامه آرمان ملیروزنامه تعادلسایت جهان صنعت نیوزروزنامه ایران